Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o myšlení - 18. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Samuel Johnson | Citáty o myšlení
Dvomi hlavnými hýbateľmi ľudskej mysle sú túžba po dobre a strach zo zla.Ježíš Kristus
Zrodila sa v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v rešpektovaní práv druhého človeka a v praktozovaní bratskej lásky ku všetkým. Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné myšlienky. Demokracia je zviazaná s kresťanstvom v myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po dlhom tápaní, niekedy za cenu optovného upadnutia do barbarstva. (Róbert Schuman)
Ľubomír Jahnátek
Pozrite sa, hovoríme o netradičných formách predaja. Tieto netradičné formy skutočne fungujú. To by sme klamali, keby sme nepotvrdili tento fakt. Ale ja si myslím, že aj toto je ošetriteľné aj v štátnych podnikoch. Len to musí byť niekde evidované. Ja sa vás opýtam - ako ten súkromník, ktorý má takisto dodržiavať zákony tejto krajiny, má dodržiavať účtovnú osnovu, má dodržiavať daňový systém, akým spôsobom on vygeneruje čierne peniaze, ktoré idú na netradičnú formu obchodovania. Veď ich môže vyčleniť len zákonným spôsobom. A prečo to nemôže urobiť štátna firma?
Svetozár Hurban-Vajanský
Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé.
David Hume
Celý obsah vedomia pochádza z vonkajšieho alebo vnútorného pociťovania.Predmetom myslenia sú dojmy a idei ale nie okolitý svet.
David Hume | Citáty o myšlení
"Nikdy neexistoval civilizovaný národ inej než bielej pleti, dokonca ani jedinec, ktorý by vynikal vo vynaliezavosti či myslení. (...) Taký jednotný a stály rozdiel nemohol nastať, v tak veľa krajinách a obdobiach, keby príroda sama nevytvorila rozdiel medzi týmito rasami ľudí. Nehovoriac o našich kolóniách, existujú čierni otroci roztrúsení po celej Európe, z ktorých žiadny nikdy nevynašiel nič pozoruhodné; hoc ľudia z nízkych vrstiev spomedzi nás, bez vzdelania, často vystúpia do popredia a presadia sa v každom obore." [Podľa: Morton, Eric (2002). RACE AND RACISM IN THE WORKS OF DAVID HUME. Journal on African Philosophy: 1]
Basil Hume
Povedať, že vaša práca je vašou modlitbou alebo že váš život je modlitbou, nie je iba nezmyslené, ale úplne zavádzajúce. Je to nepochybne ideál, ale taký ideál nikdy nedosiahnete, ak nebudete denne venovať čas osobnej modlitbe.
Victor Hugo
Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.
Štefan Hríb
Hríb si popularitu získal svojim ťahom za pravdou. Tá hniezdi v plytkom vzdelaní a v hlboko zakorenených predsudkoch. Jeho intelekt produkuje zaujímavé agresívne a jednoduché otázky: "Čo to je? Ako to skutočne bolo? Vy klamete, povedzte pravdu." Vrchol jeho umenia sú rozhovory pripomínajúce policajný výsluch. Dlhú dobu na internetovej stránke Domina Hríb na otázku, čo si myslí o ľavici, odpovedal: "Ľavica je historický omyl, musí zaniknúť." (Igor Daniš, Britské listy)
Hérakleitos
Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.
Je zaujímavé, že ľudia potrebujú radu pre život a že väčšina sama nemyslí, ale čaká na hocijakú radu.Henry Ford
Nikdy nebude vymyslený systém, ktorý by odstránil nutnosť pracovať.
Henry Ford
Myslenie je najťažšia práca, ktorá existuje. To je dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.
Poznám dejiny a historický vývoj myslenia, a preto mi je jasné, že príde čas, keď sa pustia do hľadania stratených fragmentov toho, čo sa ešte nepodarilo zničiť. Avšak tento fakt mi vôbec nie je na útechu, naopak, je mi odporný, pretože je prejavom strašnej ľudskej hlúposti, ktorá pretrváva od počiatku dejín a, zdá sa bude trvať až do ich konca.
Eurípidés
Otrokom je ten, kto nemôže nahlas vysloviť, čo si myslí.
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Albert Einstein
Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho "ja".
Albert Einstein
Isaac Newton, prepáč mi, neprišiel som aby som ťa zhodil z piedestálu najvyššej múdrosti, to predsa nemôže nikto; prišiel som, aby som ťa ešte viac oslávil. Ty si našiel jedinú existujúcu cestu, ktorá bola v tvojom čase možná, a ktorú okrem teba nikto nevidel. Pojmy, ktoré si vytvoril sú ešte aj teraz v našom čase platné a unikátne, aj keď vieme, že ich možno doplniť, rozšíriť, pretože máme k dispozícii také nástroje myslenia, ktoré tvoja doba ešte nemohla poznať.
Friedrich Dürrenmatt
Čím premyslenejšie ľudia konajú, tým účinnejšie ich môže postihnúť náhoda.
Gottlieb Duttweiler
Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt