Úterý, 17. červenec 2018 | Svátek má Martina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o mužích a ženách - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.Pavel Eisner
Dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření: je jím stárnoucí muž anebo stařec, vydaří-li se.
Johann Wolfgang Goethe
Ženy jsou korouhvičky, které se nezastaví, dokud nezrezivějí.
Françoise Saganová
Ješitná žena potrebuje zrkadlo.
Ivan Sergejevič Turgeněv
U muže jsou slova "miluji" tě prosbou. U ženy je to dar.
Ženy, které podvádějí své muže, se k nim chovají jako k netvorům.
Johann Christoph Rost
Prosbou vládne žena a rozkazem muž. První, když chce, druhý, když může.
William Shakespeare
Ženy se nikdy neohlížejí. Jediná tak učinila a proměnila se v solný sloup.
Jules Romains
Nic nepřijde muže tak draho jako obět, kterou pro něj žena podstoupí.
Jean Paul
Ženské neřesti jsou opovrženíhodnější, protože častěji vyvěrají ze slabosti, zatímco mužské ze síly.
I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.Anthony Trollope
Toho muže považuji za nejlépe oděného, jehož oděv nevzbuzuje ničí pozornost.
Tomáš Akvinský
Žena je rychle vzbujelým býlím, je to nedokonalý člověk, jehož tělo jen proto rychleji dospívá, poněvadž je méněcennější a poněvadž se s ním příroda zabývala méně... Žena je nepodařený muž.
Greta Garbo
Vždycky jsem milovala inteligentní muže. A protože jen blázen by si chtěl vzít za manželku slavnou ženu, zůstala jsem svobodná.
George Bernard Shaw
Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy.
Žena, čekající na svého milence, je nedočkavější než ta, která čeká na své první dítě.
Miroslav Horníček
I ženatý může být šťastný. Jen se to nesmí dovědět manželka.
Anne-Marie Carriereová
Kohout je stvoření, které příroda obdařila nejhoršími mužskými vlastnostmi - pýchou, sklonem k polygamii, primitivním erotismem a tím zlozvykem upozorňovat celé okolí, které by ještě mohlo klidně spát, že on se již vzbudil.
Antoine de Saint-Exupéry
Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.
Gabriel Laub
Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt