Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o mužích a ženách - 48. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži.

Xenofón
Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.
Xenofón
Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.
Xenofón
Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.
Max Weber
Učené ženy jsou v domácnosti stejně zlá pohroma jako ženy hysterické. Učená, citlivá, galantní dáma znající bonton, a dále pobožnůstkářka, to jsou čtyři hlavní rány, kterými Mojžíš zapomněl trestat Egypťany. Každá o sobě stačí udělat z nejrozumnějšího muže blázna, a z nejšťastnějšího pak nejnešťastnějšího tvora na světě.
Je-li muž gentleman, ví toho dost, a není-li gentleman, pak všechno co ví, je mu na škodu.
Oscar Wilde
Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit.
Oscar Wilde
Žena bude flirtovat s kýmkoliv na světě, pokud se někdo bude dívat.
Oscar Wilde
Obyčejné ženy se vždycky utěší. Některé tím, že si začnou libovat v sentimentálních barvách. Jakživ nevěřte ženě, ať je jakkoliv stará, která nosí světlefialové barvy, nebo ženě přes pětatřicet, která má ráda růžové stužky. To vždycky znamená, že jde o ženy s historií. Jiné zas nalézají velikou útěchu v tom, že najednou začnou objevovat dobré vlastnosti u svých manželů. Chlubí se člověku do tváře svým manželským štěstím, jako kdyby šlo o nějaký úžasně okouzlující hřích. Vždycky si najdou nějakou útěchu. A to jsem se ještě nezmínil o té nejdůležitější... Že si žena opatří obdivovatele některé jiné ženy, když přijde o vlastního.
Oscar Wilde
Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.
Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.

Oscar Wilde
Děvčata se nikdy nevdávají za muže, s nimiž koketují.
Oscar Wilde
Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením.
Oscar Wilde
Ženy, jimž muži důvěřují, vypadají jako dokonale nešťastné.
Oscar Wilde
Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.
Manželé na ženách nedovedou nic ocenit. Chtějí-li být oceněny, musejí se obrátit na cizí muže.
Oscar Wilde
Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly.
Oscar Wilde
Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikoliv.
Oscar Wilde
Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.
Oscar Wilde
Zkažené ženy muže obtěžují, dobré ho nudí. To je jediný rozdíl.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt