Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o mužích a ženách - 14. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.

Ženy bojují za zákaz všech zbraní, mimo jazyka.
Marcel Achard
Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.
Marcel Achard
Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
Aristotelés
Úřad ukáže muže.
Hříchy lásky jsou vždy tytéž, jenže u ženy mají jinou podobu a u muže také jinou.
Jiří Žáček
Kdyby ženy netoužily tolik po štěstí, nebylo by tolik nešťastných mužů.
Anton Pavlovič Čechov
V očích milující ženy je i osel filosofem.
Oscar Wilde
Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.
Oscar Wilde
Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.
Žena je jako pytlík čaje. Člověk nikdy nepozná, jak je silná, dokud se neocitne v horké vodě.

Alois Rašín
Můžeš a jsi zajisté přesvědčen, že vždycky jen to nejlepší jsem Ti přál a toužil, aby z tebe byl pravý český muž, který by v budoucnosti mohl zdatně pracovat ku povznesení svého národa a své vlasti. Víš dobře, že se na Vás dívám jako na budoucnost svoji, jako na pokračování svého života, na jeho prodloužení ve Vás. Ač musíme býti od sebe vzdáleni v době, kdy dorůstáš v muže a kdy by Ti snad potřebna a mila rada taťkova, očekávám přece, že máš tolik zdravého úsudku, abys neutrpěl škody ve svém vývoji.(Dopis synovi Ladislavu Rašínovi z vězení)
Horatio Nelson
Anglie očekává, že každý muž splní svou povinnost. - slavný rozkaz před bitvou u Trafalgaru
Taslima Nasrinová
Tehdy, mezi chudými ženami, které jsem ošetřovala, jsem si uvědomila, jak hrozné je postavení ženy v muslimské společnosti. Jsou považovány za otrokyně. Za nic jiného než za sexuální objekty. Proto jsem jednoho dne začala psát. Proti nespravedlnostem, které jsou páchány ve jménu náboženství.
Marilyn Monroe
"Po dokončení filmu jsem už neměl bolesti zad a nechtěl jsem udeřit manželku jen proto, že je žena. Když jsem se radil se svým lékařem, jestli bych měl s Monroe ještě točit,řekl mi,že jsem dost starý a bohatý než abych to riskoval." (režisér Billy Wilder po dokončení Někdo to rád horké)
Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - C. S. Lewis v knize K jádru křesťanství
Jeroným Klimeš
Mají tendenci se sdružovat do organizací a usilovat o vysoké funkce. Moderní přístup je považuje za zdravé lidi, já bych se nebál, že se neumějí přihlásit o svá práva. Tyhlety ostrůvky existují.... Máte firmy ovládané věřícími, emancipovanými ženami, homosexuály. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo, jsou to zájmová lobby. (o homosexuálech jako reakce na tvrzení Jaromíra Duška, že ovládají ministerstvo dopravy)
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Hugh Hefner
Někdy je to jen s jednou ženou mnohem těžší. Byl jsem ženatý a věrný osm let, bylo to v osmdesátých letech, a následně nato jako přehnaná reakce na zkrachovalé manželství jsem začal žít se sedmi dívkami najednou. A vyrovnat se se sedmi dívkami bylo snazší než s jednou manželkou.
José Ortega y Gasset
Ženy jsou stvořeny k tomu, aby byly milovány, a ne, aby byly pochopeny.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt