Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o mužích a ženách - 14. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Úřad ukáže muže.Joseph Addison
Hříchy lásky jsou vždy tytéž, jenže u ženy mají jinou podobu a u muže také jinou.
Jiří Žáček
Kdyby ženy netoužily tolik po štěstí, nebylo by tolik nešťastných mužů.
Anton Pavlovič Čechov
V očích milující ženy je i osel filosofem.
Oscar Wilde
Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.
Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.
Eleanor Rooseveltová
Žena je jako pytlík čaje. Člověk nikdy nepozná, jak je silná, dokud se neocitne v horké vodě.
Alois Rašín
Můžeš a jsi zajisté přesvědčen, že vždycky jen to nejlepší jsem Ti přál a toužil, aby z tebe byl pravý český muž, který by v budoucnosti mohl zdatně pracovat ku povznesení svého národa a své vlasti. Víš dobře, že se na Vás dívám jako na budoucnost svoji, jako na pokračování svého života, na jeho prodloužení ve Vás. Ač musíme býti od sebe vzdáleni v době, kdy dorůstáš v muže a kdy by Ti snad potřebna a mila rada taťkova, očekávám přece, že máš tolik zdravého úsudku, abys neutrpěl škody ve svém vývoji.(Dopis synovi Ladislavu Rašínovi z vězení)
Horatio Nelson
Anglie očekává, že každý muž splní svou povinnost. - slavný rozkaz před bitvou u Trafalgaru
Marilyn Monroe
"Po dokončení filmu jsem už neměl bolesti zad a nechtěl jsem udeřit manželku jen proto, že je žena. Když jsem se radil se svým lékařem, jestli bych měl s Monroe ještě točit,řekl mi,že jsem dost starý a bohatý než abych to riskoval." (režisér Billy Wilder po dokončení Někdo to rád horké)
Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - C. S. Lewis v knize K jádru křesťanstvíJan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Hugh Hefner
Někdy je to jen s jednou ženou mnohem těžší. Byl jsem ženatý a věrný osm let, bylo to v osmdesátých letech, a následně nato jako přehnaná reakce na zkrachovalé manželství jsem začal žít se sedmi dívkami najednou. A vyrovnat se se sedmi dívkami bylo snazší než s jednou manželkou.
José Ortega y Gasset
Ženy jsou stvořeny k tomu, aby byly milovány, a ne, aby byly pochopeny.
Viktor Fischl
Jednou jsem naslouchal dvěma starším ženám v čekárně. Vyprávěly si o nemocech a všelijakých trampotách, až najednou slyším, jak jedna druhé říká: "Co bych vám povídala. Starý člověk se vůbec neměl narodit." … Kdykoliv si na to vzpomenu, všechno ve mně ještě vře. Myslím, že vždycky stálo a bude stát za to žít. Vychutnat si život do dna. Do posledního dechu. Měl jsem dost času si to vyzkoušet a ničím si nejsem tak jist.
Není vášně silnější než láska obrácená v zášť a běsu většího než hněv ženy zhrzené.
Santiago Calatrava
Lidé se pokoušeli vykládat Gaudího v termínech pohanství, svobodného zednářství, buddhismu nebo ateismu. Podle mého byl skutečně mužem, který sloužil zbožné ideji. Bohem nebo spíš bohyní, které se Gaudí klaněl, byla architektura sama.
Konrad Adenauer
Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.
Vladimír Lebeděv
Když si žena poprvé nasadí brýle, znamená to, že u ní zvítězila zvědavost na ješitností.
Když chceš poznat chyby nějaké ženy, obrať se na její nejlepší přítelkyni.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt