Pátek, 25. květen 2018 | Svátek má Viola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 51. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.Jerome Klapka Jerome
Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád... Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.
Holbrook Jackson
Intuice: rozum ve spěchu.
Jaromír John
Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.
Jaromír John
Mluviti - mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot.
Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu.
Juvenalis
Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.
Juvenalis
Příroda cokoliv říká, je moudré.
Juvenalis
Nikdy neříká něco jiného příroda a něco jiného rozum.
Juvenalis
Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.
Juvenalis | Citáty o moudrosti
Moudrý člověk si ukládá míru i ve věcech slušných.Thomas Hobbes
Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.
Thomas Hobbes
Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná.
Thomas Hobbes
Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni.
Co je rozumné, to je skutečné, co je skutečné, to je rozumné.
Co je rozumné, to je skutečné; co je skutečné, to je rozumné.
Jan Hus
Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Hirszfeld
Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně.
William Hazlitt
Naslouchali bychom pozorněji moudrosti starých, kdyby byli shovívavější k pošetilosti mladých.
Peter Hille
Kdyby tak byl i rozum nakažlivý!
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt