Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 46. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.Michel de Montaigne
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Michel de Montaigne
Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.
Moliere
I nejchytřejší se stává obětí lichocení.
Moliere
I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.
Moliere | Citáty o moudrosti
I největší chytrák se stává obětí lichotek.
André Maurois
Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.
André Maurois
Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.
André Maurois
Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
André Maurois
Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.
Ničeho nelitovat, toť počátek vší moudrosti.William Somerset Maugham
Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence.
Zdeněk Matějček
Bordel v bytě - chytré dítě.
Tomáš Garrigue Masaryk
Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.
Tomáš Garrigue Masaryk
Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.
Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.
Tomáš Garrigue Masaryk
Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.
Tomáš Garrigue Masaryk
Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.
Dwight Macdonald
Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z vás tahají rozumy, aby vám měli co poradit.
Stephen Leacock
Reklama je zmrazení lidské inteligence na dostatečně dlouhou dobu, aby se na tom daly vydělat peníze.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt