Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 41. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Moudrost je důslednost, chytrost - kompromis.John Ruskin
Jest prostota přirozená a jest prostota moudrostí. Ta i ona způsobují lásku a úctu.
John Ruskin
Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.
John Ruskin
Lidská duše je zrcadlo, ve kterém lze shlédnout obraz božského rozumu.
John Ruskin
Rozum se zesiluje a zeslabuje čtením právě tak jako tělo čerstvým nebo hnijícím vzduchem.
John Ruskin | Citáty o moudrosti
Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.
John Ruskin
Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.
Alain Robbe-Grillet
Každý je rozumný, když je divákem. Ne každý je rozumný, když jedná.
Rainer Maria Rilke
Štěstí je důsledkem moudrosti.
Jean-Jacques Rousseau
Žena má víc ducha, muž víc génia. Žena pozoruje, muž rozumuje.
Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.Jean-Jacques Rousseau
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.
Jean-Jacques Rousseau
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.
Jean-Jacques Rousseau
Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.
Jean-Jacques Rousseau
Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.
Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni.
Françoise Rosayová
Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let.
František Ladislav Rieger
V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.
František Ladislav Rieger
V politice je největším měřítkem moudrosti výsledek.
Ferdinand Peroutka
Malá rozhodnutí vyrozumujeme, ale velká rozhodnutí přicházejí ani nevíme jak.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt