Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 26. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Locke | Citáty o moudrosti
Vo voľnom čase sa prejavujú sklony a temperament človeka. Skutočné potešenie závisí väčšmi na fantázii než na rozume, a preto sa má každý zabávať podľa svojho.John Locke
Rozum učí všetkých ľudí, že sme všetci rovní a nezávislí.
Georg Christoph Lichtenberg
Väčšina ľudí žije viac podľa módy než podľa rozumu.
Georg Christoph Lichtenberg
Niektorí ľudia si myslia, že múdre je len to, čo robíme s vážnou tvárou.
Gotthold Ephraim Lessing
Smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť.
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
Lao-c’
Poznať druhých je múdrosť. Poznať seba je najväčšia múdrosť.
Lao-c’
Múdri vynikajú, pretože vidia samých seba ako súčasť celku.
Erich Kästner
Humor je ochranný štít múdrych.
Ján Kostra
Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.
Poľuďšťovanie zvieraťa ja hlboké nedorozumenie a hriech proti duchu svätému prírody. Pes, ktorý by sa podobal človeku, by bol monštrum.Konfucius
Zákon života je múdrym ľuďom nejasný, ale čoraz viac a viac sa vyjasňuje podľa toho, ako sa ním riadia. Zákon života je obyčajným ľuďom jasný, ale čoraz viac a viac sa zatemňuje podľa toho, ako sa ním neriadia.
Konfucius
Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.
Konfucius
Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.
Konfucius
Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.
Konfucius | Citáty o moudrosti
Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepredstihovali jeho skutky.
Konfucius
Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.
Jan Amos Komenský
Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.
Jan Amos Komenský
Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.
Max Kašparů
Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia - ťažko sa prijíma.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt