Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 19. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo odhodlání a ctnost.Démokritos
Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.
Démokritos
Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.
Démokritos
Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty.
Démokritos
Lidé si vytvořili obraz osudu na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností.
Vojáci jsou obvykle blbouni, ale jestliže se mezi nimi vyskytne jeden, který je inteligentní, tak je nutné žasnout a obávat se všeho.
Albert Chevalier
S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse.
Marcus Porcius Cato
Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré.
Gilbert Keith Chesterton
Šílenec není člověk, který pozbyl rozumu. Šílenec je člověk, který pozbyl všechno kromě rozumu.
Gilbert Keith Chesterton
Říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu.
Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.Charles Caleb Colton
Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.
Charlie Chaplin
Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti.
Karel Čapek
Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.
Marcus Tullius Cicero
Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.
Skutečný rozum bude u mne platit víc než mínění luzy.
Marcus Tullius Cicero
Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.
Marcus Tullius Cicero
Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.
Samuel Butler
Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro.
Bernard Bolzano
Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt