Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o míru a válce - 16. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Prohlašuji, že udělám pro obranu míru všechno, co je v mé moci. Čímž jsem udělal všechno, co je v mé moci.

Lucius Pomponius
Nepřátelé jsou ti, kteří vypověděli válku nám, nebo kterým jsme ji vypověděli my: ostatní jsou bandité nebo lupiči.
Lao-c’
Kde táboří vojska, rodí se trní a hloží, po velkých bojích následují hladová léta... Není většího neštěstí než lehkovážně útočit. Proto: kde se dvě vojska válečně střetají, vítězí ti, kdo bojují s těžkým srdcem.
Pavel Landovský
Na vojně jsem měl záznam v materiálech: Nepovyšovat! Prodělal výcvik v jednotce narušené nepřítelem!
Lev Davidovič Landau
Fyzici prokázali lidstvu obrovskou službu: vynalezli tak strašlivou zbraň, že je válka nemožná - i po vítězi by zůstal jenom mastný flek.
Livy | Citáty o míru a válce
Žádný velký stát nemůže dlouho žít v míru. Nemá-li nepřátele vnějšího, najde vnitřního.
Livy
Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.
Livy
Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství.
Michael Leboeuf
Veďte lidi k tomu, aby si vybrali bitvy tak velké, aby to mělo význam a dost malé na to, aby je mohli vyhrát.
Antoni Kepinski
Člověk bolestně pociťuje přemíru vědění při součastném nedostatku moudrosti.
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.

John Fitzgerald Kennedy
Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.
John Fitzgerald Kennedy
Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.
Vladimír Komárek
Ministři před každým zasedáním vlády povinně titulují V.Klause: Ó Veliký siamský slone, nádobo moudrosti, tyglíku krásy, míro vkusu ...
Emil Krotkij
Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav.
Přineste si vojenské knížky. To bude těžké. Mě ji Žižka nevystavil.
Karl Kraus
Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe, potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.
Ivo Král
Voják nemá nikdy nic na práci. Ale je nutné, aby to dělal vždycky brzy za úsvitu.
Immanuel Kant
Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
Karol Irzykowski
Válka je organizovaná hra na opravdovou smrt.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt