Středa, 26. září 2018 | Svátek má Andrea Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lži - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lež je tím nebezpečnější, čím je pravdě podobnější.Theodore Roosevelt
Někdy je lepší použít milosrdnou lež než skutečnou pravdu.
Richard Leacock
Byla vždycky plná drog a alkoholu. Pamatuji si ji, když se přišla podívat na film v New Yorku. Ležela tam jak kámen, opilá, přisátá na láhev Southern Comfort. (o Janis Joplin a filmu Monterey Pop!) [She was always just full of drugs and alcohol. I remember her coming to look at the film afterwards at our place in New York. She was lying there stone drunk, sucking on a bottle of Southern Comfort.]
Pavel Kosorin
Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít.
Benjamin Franklin
Polopravda je často obrovská lež.
František Fajtl | Citáty o lži
Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin. (v knížce z roku 1993)
Edvard Beneš
…oni (komunisté) všichni bez výjimky lžou. Je to obecný rys všech komunistů, obzvláště Rusů. Mým největším omylem bylo, že jsem až do poslední chvíle nechtěl věřit, že Stalin mi cynicky a chladnokrevně lhal, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho záruky, dané mně a Masarykovi, byly vědomým a záměrným podvodem. (tajný vzkaz, který Beneš poslal 14 dní před svou smrtí přátelům do exilu; zdroj Ferdinand Peroutka: Byl dr. Beneš vinen? Masarykův Demokratický svaz, Paříž 1949, citováno z sds.cz)
Miroslav Horníček
Ležel v chladné vodě a vyměňoval pneumatiku. Byl pokryt blátem a bylo mu k pláči...
Ludwig Wittgenstein
Ak sa nechceš vzdať klamstva, nemôžeš hovoriť pravdu. (pravdepodobne v roku 1940)
Jan Werich
Klamstvo u detí nemusí byť vždy chybou, môže to byť príznakom fantázie. [Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. (čes.)]
Mary Wardová | Citáty o lži
Nikdy sa mi nepáčilo klamstvo a nadovšetko nie sebaklam. (11.1)Viera Tomanová
Počet klamstiev a urážok na adresu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej sa vymyká z rámca opozičnej práce médií. (Robert Fico)
Terezie z Ávily
Je len jediná cesta k dokonalosti, a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom, klame vás.
Ján Slota
Mečiarovi neverím ani slovo. A keby už aj ležal v truhle, pre istotu by som mu dal ešte pod nos zrkadlo, či je ozaj mŕtvy.
George Bernard Shaw
Poznám tri druhy klamstva: Malé klamstvo, veľké klamstvo a štatistika.
Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť. (Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)
John Ruskin
Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu.
Will Rogers
Daň z príjmu urobila klamármi viac ľudí než sám diabol.
M. Scott Peck
Pravidlá pre život v pravde: 1, Nikdy nehovorme nič nepravdivé. 2, Majme na pamäti, že zamlčovanie pravdy je vždy potencionálnou lžou a že každý takýto prípad vyžaduje závažné morálne rozhodnutie. 3, Rozhodnutie zamlčať pravdu by nemalo byť založené na osobných potrebách, napr. na potrebe mať moc, páčiť sa, alebo chrániť vlastnú mapu reality pred kritikou. Práve naopak. 4, Rozhodnutie zamlčať pravdu musí byť vždy podložené výlučne potrebami toho, pred ktorým sa pravda zamlčuje. 5, Hodnotenie potrieb toho druhého je úloha natoľko zložitá, že môže byť múdro prevedená len vtedy, ak sme vedení skutočnou láskou k nemu. 6, Kľúčovým faktorom v hodnotení potrieb toho druhého je hodnotenie jeho schopnosti využiť pravdu pre svoj duchovný rast. 7, Mali by sme si byť vedomí toho, že keď hodnotíme schopnosť druhého využiť pravdu pre svoj duchovný rast, máme vždy sklon túto schopnosť skôr podceňovať než preceňovať.
M. Scott Peck
Dovolenou skratkou je napríklad to, ak pri príprave na skúšku preštudujeme stručný výťah z knihy, namiesto toho, aby sme ju čítali celú. Pokiaľ je ten výťah dobre napísaný a obsahuje potrebné fakty, môžeme získať nevyhnutné vedomosti spôsobom, ktorý nám ušetrí veľa času a úsilia. Opisovanie pri skúške je však nedovolenou skratkou. Môže síce ušetriť čas, ale získaná hodnosť o svojom nositeľovi podáva klamný a falošný obraz.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt