Neděle, 24. červen 2018 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lži a pravdě - 44. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nevěřte v ušlechtilý motiv činu, pokud se najít nízký.R. Gould
Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.
Anatole France
Žena je upřímná, když nelže zbytečně.
Ernst Peter Fischer
Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury.
Oldřich Fišer
Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.
Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.
Robert Frost
Tolerance je tísnivý pocit, že ten druhý by mohl nakonec přece jen mít pravdu.
Ludwig Feuerbach
Láska k vědě je láskou k pravdě, protože čestnost je základní ctností učenců.
Ivan Fontana
Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda doběhne leckdy sama sebe.
François Fénelon
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
Člověk není nikdy tak vynalézavý, jako když jde o to, aby oklamal sám sebe a umlčel výčitky.John Fletcher
Láska sama o sobě může být mnohdy slepá. Proto ji doprovázejte pravdou! Ale pravda naopak může být někdy bezcitná. Proto ji čiňte prostřednictvím lásky přijatelnou.
Gustave Flaubert
Všední pravdy říkají jen idioti a géniové; průměrní lidé se jim vyhýbají a hledají vždy jen to originální a výstřední.
Jiří Faltus
Proč hledat pravdu? Až ji najdeme, o to více začneme lhát.
Benjamin Franklin
Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.
Kdo se mílí, pokládá upřímně lež za pravdu.
Georges Elgozy
Diplomacie je umění lhát "par Excellences".
Antoine de Saint-Exupéry
Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.
Antoine de Saint-Exupéry
Poznání neznamená zmocnit se pravdy, ale zmocnit se souvislé řeči.
Antoine de Saint-Exupéry
Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt