Čtvrtek, 26. duben 2018 | Svátek má Oto Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lži a pravdě - 34. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
"Já" má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo o sobě tím, že ze sebe dělá střed světa; a druhým ke obtížné proto, že je chce zotročit: neboť každé "já" je nepřítelem a chtělo by být tyranem všech ostatních.Blaise Pascal
Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.
Blaise Pascal
Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.
Blaise Pascal
Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.
Blaise Pascal
Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy.
Od amerického státníka se vždy můžeš dovědět pravdu, překročil-li sedmdesátku nebo vzdal-li se všech nadějí na prezidentský úřad.
Vilfredo Pareto
Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy.
Phaedrus
Kdo jednou stal se známým pro lest hanebnou, ač pravdu mluví, víc už víry nedojde.
Leydenský Papyrus
Kdo mlčí při lži, utíká při zločinu.
Thomas Paine
Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců.
Pravdě více škodí horlivost jejích zastánců než nevraživost jejích odpůrců.Josef Poláček
Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí.
George Orwell
Lež je vždy o krok před pravdou.
Zdeňka Ortová
Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit.
Friedrich Nietzsche
Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.
Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.
Friedrich Nietzsche
Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.
Friedrich Nietzsche
Všechny zamlčované pravdy se stávají jedovatými.
Neznámý autor
Jedna lež na sebe nevleče deset přísloví.
Neznámý autor
Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt