Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lži a pravdě - 22. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Mlčanie je úsilie dosiahnuť sustredenosť mysle, srdca aj tela, ktorá ma robí vyrovanným a umožňuje mi ostávať v pravde voči iným i pred tajomstvom.Chiara Lubichová
Láska sa udržiava pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi.
Georg Christoph Lichtenberg
V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu.
Gotthold Ephraim Lessing
Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.
Lao-c’
Pravidlá slušnosti sa iba podobajú na pravdu a sú začiatkom každého neporiadku.
Lao-c’ | Citáty o lži a pravdě
Pravdivé slová nebývajú príjemné. Príjemne slová nebývajú pravdivé.
Alphonse de Lamartine
Utópie sú často len predčasné pravdy.
Pavel Kosorin
Daj si záležať ako veríš, lebo takto budeš žiť.
Pavel Kosorin
Večné pravdy majú krátky život.
Pavel Kosorin
Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo.
Pravica má k pravde bližšie, ale ľavica je rýchlejšia.Pavel Kosorin
Ľudské pravdy sa formulujú, Božia pravda formuje.
Pavel Kosorin
Politik nie je pokrytec - klame úprimne.
Konfucius
Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.
Jan Amos Komenský
Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.
Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia - ťažko sa prijíma.
Ján z Kríža
Kto sám padá, sám zostane ležať; málo si cení svoju dušu, kto dôveruje iba sebe.
Ján Pavol II.
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.
Ján (apoštol)
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (8,32)
Ján (apoštol)
Ja som cesta, pravda a život. (14,6)
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt