Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lásce - 123. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Robert Graves | Citáty o lásce
Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky.Arne Svensen Garborg
Slova lásky bývají vždy stejná, jen s tím rozdílem, že mívají příchuť těch úst, která je pronášejí.
Graham Greene
Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe.
Graham Greene
Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit.
Graham Greene
Násilí může být výrazem lásky, lhostejnost nikdy.
Graham Greene | Citáty o lásce
Vždycky jsem měla ráda tlusté muže. Vzdali se všeho zbytečného úsilí, protože si rozumně uvědomili, že se ženy nezamilovávají jako muži do tělesné schránky.
Romain Gary
Netvrdím, že by se mělo matkám bránit v lásce k dětem. Říkám jen, že je lepší, když matky milují ještě někoho jiného.
Romain Gary
V životě je dobré mít u sebe pár drobků koláče, když člověk chce být milován opravdu nezištně.
Stefan Garzyňski
Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary.
Stefan Garzyňski
Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.
Stefan Garzyňski | Citáty o lásce
Nejvíce se učíme od těch, které milujeme.Stefan Garzyňski
Láska zahrnuje široké spektrum prožitků od skromnosti k pýše, od klidu k vášni, od surovosti k něžnosti, je nezbytným zážitkem pro plný rozvoj člověka.
Jean-Baptiste André Godin
Zamilovaný člověk se vždy pokládá za šťastnějšího, než ve skutečnosti je.
José Ortega y Gasset
V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.
Johann Wolfgang Goethe
Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.
Kdo již nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.
Johann Wolfgang Goethe
Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.
Johann Wolfgang Goethe
Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.
Johann Wolfgang Goethe
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.
Johann Wolfgang Goethe
Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt