Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lásce - 119. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech.

Henrich Leberecht Fleischer
Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí.
Viktor Farkas
Skutečnost je vrtkavá milenka.
John Fletcher
Láska sama o sobě může být mnohdy slepá. Proto ji doprovázejte pravdou! Ale pravda naopak může být někdy bezcitná. Proto ji čiňte prostřednictvím lásky přijatelnou.
Sigmund Freud
Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Sigmund Freud | Citáty o lásce
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
Sigmund Freud
Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.
Sigmund Freud
Milovat znamená povolovat napětí.
Miroslav Florian
Jaká poušť a vrak, když křídla lásky mávnou naopak.
Gustav Freytag
Zamilovat si něco, znamená ztrátu schopnosti vidět to v pravé podobě.
Errol Flynn | Citáty o lásce
V lásce je to jako ve válce - nakonec rozhodne boj zblízka.

François Fénelon
Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.
François Fénelon
Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého, ale snižovat se k němu.
François Fénelon
Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.
François Fénelon
Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky.
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
John T. Flynn
Zamilovaní jsou pošetilci, jímž narostla křídla.
John T. Flynn
Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí.
John T. Flynn
Láska má na výběr velký počet masek.
Ivan Fontana
I láska s velkým L může mít další písmena malá.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt