Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lásce - 115. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Láska není zapomnětlivá, jenom ráda zapomíná.

Snažím se milovat život víc než jeho smysl.
Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.
Láska je všemohoucí, neboť každého člověka od základu změní.
Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná.
Chalíl Džibrán | Citáty o lásce
Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.
Chalíl Džibrán
Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje.
Chalíl Džibrán
Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.
Chalíl Džibrán
Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.
Alfred Delp
Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra.
Alfred Delp | Citáty o lásce
Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.

William Eastlake
Jsou dvě klasy ženskejch. Jedna, která vás miluje proto, co z vás může vyrazit, a druhá, co vás miluje pro prachy.
Thomas Stearns Eliot
Velcí se milují, malí jen množí.
Thomas Stearns Eliot
Milovat se s ženou v duchu je to nejideálnější milostné spojení dvou vyhraněných individualit.
Erasmus Rotterdamský
Sebeláska je právem jakoby mou sestrou. Tak rázně všude hájí mé zájmy.
Milovat znamená trpět, ale nemilovat znamená zemřít.
Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí.
Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat.
Havelock Ellis
Láska nezaniká, jen mění své představy.
Paul Éluard
V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt