Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lásce - 114. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jean Dutourd | Citáty o lásce
Láska přijde, panečku, padesátníkovi draho!

Jean Dutourd
Milenka, nezákonná láska, se chová opačně než manželka. Víceméně tuší, že v ní milenec zrazuje všechno, co má kolem sebe a co je mu podobné. Snaží se tedy, aby se co nejvíce odlišila.
Jean Dutourd
Láska probouzí šílenství, jakmile se změní v utkvělou myšlenku, která se pořád vrací, na které se jako na věšáku zachycuje duch, čím dál tím víc nečinný.
Jean Dutourd
Lid nemiluje proroky; vidí v nich šašky, a když dojde na to, co předpověděli, nikdo si na jejich předpověď ani nevzpomene.
Claude Debussy
Láska, které je přáno, je poloviční láskou.
Claude Debussy | Citáty o lásce
Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu.
Dorothy Dohenová
Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce.
Edgar Degas
Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
Stanisław Dygat
Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.
Stanisław Dygat
Lidé, jako ostatní živočichové, se navzájem milují právě v tom, co je blízké jejich horší polovině.
Stanisław Dygat | Citáty o lásce
Cit pro vlastnictví bývá často mocnější než sebevětší láska a často také bývá pokládán za tu největší lásku.

Stanisław Dygat
Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.
Viktor Dyk
Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.
M. Dekobra
Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce.
Eugéne Delacroix
Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.
Eugéne Delacroix | Citáty o lásce
Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je deklarovat city na úroveň rozumu.
Eugéne Delacroix
Miluji vůni nerozvité růže, vůni francouzského venkova z jara a vůni ženského podpaží na podzim.
Eugéne Delacroix
Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.
John Donne
Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.
Láska je tajemství, jež není možno skrýt.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt