Sobota, 24. červen 2017 | Svátek má Jan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o knihách - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Rubakin | Citáty o knihách
Člověk se stane vzdělancem jen díky vlastní duševní práci, to znamená vlastním promýšlením toho co se dozvíme od jiných lidí nebo z knih.
Joseph Joubert
Tienistou stránkou nových kníh je, že pre ne nemôžeme čítať knihy staršie.
Erich Maria Remarque
Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír.
Milan Růžička
Aforismus je literární útvar, který hodně říká málo slovy. Opak nazýváme románem.
Johann Wolfgang Goethe
Sú knihy z ktorých sa o všetkom dozviete, ale nič nepochopíte.
Gregor Mendel | Citáty o knihách
Nepotrebuješ hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal. (Anton Srholec)
Mark Twain
Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst.
Joseph Heller
Vedel o literature vsetko, okrem toho, ako mat z nej radost.
Vitaliano Brancati
Kniha dokáže člověka probudit!
Marcus Tullius Cicero
To najobsiahlejšie zo všetkých umení, umenie dobre žiť, sa naučíte viac v živote, ako v knihách.
Georges Elgozy | Citáty o knihách
Dva největší lidské vynálezy - knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, která lidi odnaučuje číst.
Václav Klaus
Jsem optimistou, protože věřím, že se žádné budoucí vládě nepodaří mít takovou moc, aby na sebe strhla větší díl rozhodování, než je schopna zvládnout. (Literární noviny, 26. 4. 1990)
Jack Kerouac
Má práce, tak jako práce Proustova, sestává z jedné obrovské knihy, jenže já ji psal v běhu a ne na posteli nemocného.
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
Giovannino Guareschi
Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte.
Janko Jesenský | Citáty o knihách
Rád cítím hnůj v maštalích, ale v knihách ho nemohu vystát.
Julian Tuwim
Erudice: prach, setřepaný ze starých knih do prázdné hlavy.
Erasmus Rotterdamský
Když mám něco málo peněz, kupuji knihy; a když něco zbyde, nakoupím jídlo a oblečení.
Jiří Suchý
Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno.
Charles de Gaulle
Co bych dal za to, kdybych mohl dělat knihovníka na malém městě.
© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt