Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o knihách - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Karel Čapek | Citáty o knihách
Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.



Albrecht Dürer
Zastávám názor, že dokonalost formy i krásy je vlastní veškerému lidstvu. (Čtyři knihy o proporcích lidského těla)
Michelangelo Antonioni
Natáčet film neznamená psát román. Flaubert řekl, že jeho povoláním není život: jeho povoláním je prý psát. Naproti tomu natáčet film znamená žít - přinejmenším pro mne.
Vittorio Messori
Jakkoliv je tedy budoucnost církve nepředvídatelná, zdá se mi, že můžeme předpokládat toto: Opus Dei v ní bude hrát velkou úlohu a dokonce ustanoví její nosnou strukturu, ať už se církevní stádce rozmnoží nebo se budou zmenšovat. - v úvodní kapitole knihy Případ Opus Dei
Josef Jungmann
V literatuře národ sám sebe přečká a duchovně nikdy nezhyne.
John Milton | Citáty o knihách
Dobrá kniha je vzácnou životodárnou silou mistrovského ducha, balzamovanou a uchovávanou pro potřeby příštího života.
Neznámý autor
Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší.
Platón
Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.
Karl Kraus
Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu.
Gabriel Laub
Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip.
Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.



Oscar Wilde
Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.
Milan Růžička
Aforismus je literární útvar, který hodně říká málo slovy. Opak nazýváme románem.
Miroslav Horníček
Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.
Stanley A. McChrystal
Je to jeden z těch, kteří si kryjí záda pro historické knihy. Když nyní neuspějeme, budou moci říci: Já vám to říkal. (o Karlu Eikenberrym)
Usilovali sa ho definitívne zastaviť, tým že ho pribili na kríž a zapečatili hrob. A našli ho na ceste do Emauz v spoločnosti dvoch malomyseľných učeníkov, Krista nič nezastaví... (z knihy Nepohodlné evanjeliá)
Jan Amos Komenský
Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe.
Boris Leonidovič Pasternak
Pochopil som, že napríklad biblia nie je natoľko kniha s pevným textom, ako skôr zápisník ľudstva, a že také je všetko, čo je večné. Že má život v sebe nie ak je záväzné, ale ak je vnímavé na všetky pripodobnenia... (Sprievodný list, 1930)
Emil Krotkij
Nic nečetl. Nebyl čtenářem, ale spisovatelem.
Friedrich Dürrenmatt
Literatura musí být lehká, aby nic nevážila na váze současné literární kritiky, jedině takto znovu získá svoji váhu.




© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt