Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o knihách - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Často zadrží veľkú sviňu nie príliš veľký pes. [A cane non magno saepe tenetur aper. (lat.) (z knihy: Lieky proti láske 422)]George Orwell
Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. (Obsiahnuté v románe 1984)
Jiří Orten
Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.
José Ortega y Gasset
Dejiny sú románom toho, čo bolo. Román je dejinami toho, čo mohlo byť.
Gregor Mendel
Nepotrebuješ hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal. (Anton Srholec)
Jiří Mahen | Citáty o knihách
Knihy sú mŕtvym materiálom, dokiaľ v nás nezasejú niečo, čo v nás vyklíči a prinesie úžitok nášmu okoliu.
André Maurois
Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.
Georg Christoph Lichtenberg
Kniha je ako zrkadlo. Ak sa doň díva osol, nebude sa v ňom odrážať apoštol.
Jan Amos Komenský
Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.
Jan Amos Komenský
Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.
Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.Joseph Joubert
Tienistou stránkou nových kníh je, že pre ne nemôžeme čítať knihy staršie.
Janko Jesenský
Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť.
Victor Hugo
K dobrej knihe treba dobrých čitateľov.
Josef Hora
Nebojte sa pýtať odo mňa knihu - odmietam celkom slušne.
Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.
František Hečko
Bez viery v človeka sa nedá žiť plným životom, ani písať novú literatúru.
Heinrich Heine
Tí čo pália knihy, napokon budú upaľovať aj ľudí.
Maxim Gorkij
Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.
Johann Wolfgang Goethe
Niektoré knihy sa zdajú byť napísané nie preto, aby sa čitateľ z nich učil, ale aby sa pochopilo, že autor niečo vedel.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt