Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o knihách - 12. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Phaedrus | Citáty o knihách
Je pro mne chválou, že ty a tobě podobní opisují má slova do svých knih.Francesco Petrarca
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.
Gaius Asinius Pollio
Lepší než vysedávat v knihovně je spávat se sečtělou ženou.
Jiří Orten
Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Neznámý autor
Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět.
Neznámý autor | Citáty o knihách
Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.
Neznámý autor
Žurnalista je člověk, který umí to, co si čtenář už beztak myslí, vyjádřit takovou formou, že by to každý příručí jen tak nesvedl.
Neznámý autor
Spravedlivý skutek uzavírá knihu zla, pomsta začíná psát novou.
Neznámý autor
Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt.
Neznámý autor
Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.
Johann Nestroy | Citáty o knihách
Cenzor je dřevo tužky, jež prorostlo do člověka, nebo člověk, který se proměnil v tužku, je to krokodýl, číhající na břehu ideového proudu a ukusující hlavu literátům, kteří v něm plavou... Cenzura je mladší ze dvou ohavných sester - starší se jmenuje Inkvizice.František Nepil
Kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás Říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy.
Ladislav Muška
Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni.
Axel Munthe
Člověk může žít bez naděje, bez přátel, bez knih, dokonce i bez hudby, pokud dovede naslouchat vlastním myšlenkám, zpěvu ptáka pod oknem a vzdálenému hlasu moře.
William Murray
Má-li být toto spravedlnost, půjdu domů a spálím své právnické knihy.
Thomas Mann | Citáty o knihách
Knihy jsou nádobami ducha.
Stéphane Mallarmé
Svět je hotov stát se krásnou knihou.
Charles Louis Montesquieu
Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši.
Michel de Montaigne
Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehřívá; naopak rozprávka zároveň přinese poučení i poskytne cvik.
Michel de Montaigne
Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt