Neděle, 22. říjen 2017 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí.Philippe Quinault
Není moudré být moudřejší, než je nutno.
Samuel Butler
Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence.
Henri Troyat
Skoro každý jedinec, v obyčejném životě bystrý, předvídavý, kulturní, jen co se dostane k moci, ztratí rozum.
Mordechaj Vanunu
Izraeli, měl by ses stydět nejen za sebe, ale i za hloupé agenty Šin Bet, kteří mě vrací za mříže po 24 letech, během nichž jsem říkal jen pravdu. Stydět by se měli všichni Arabové, kteří dopustili můj návrat do vězení, americký Kongres a šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii za to, že nebránili moji svobodu. Styďte se všichni, vy hloupí židovští, křesťanští a muslimští špehové.
Moudrý je ten, kdo vede jednotvárnou existenci, protože každá drobná příhoda má pak výsadu zázraku. Pro lovce lvů už třetí lev není žádným dobrodružstvím.
John Barrymore
Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.
Karel Poláček
Hleď si udržet jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů.
Paul McCartney
Určitě jsem vzhlížel k Johnovi. Všichni jsme vzhlíželi k Johnovi . Byl starší a byl mnohem větší vůdce; měl nejrychlejší důvtip a byl nejchytřejší.
Ján Kostra
Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.
Závratě lásky nejsou výsledkem probuzené přitažlivosti, ale spícího rozumu.Mark Rutte
Považuji to za idiotský názor (popírání holocaustu), ale člověk by to měl možnost říct.
Démokritos
Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.
William Shakespeare
Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.
Gabriel Laub
Idioti jsou jako láska - nejnebezpečnější jsou, když jsou plodní.
Poznám dejiny a historický vývoj myslenia, a preto mi je jasné, že príde čas, keď sa pustia do hľadania stratených fragmentov toho, čo sa ešte nepodarilo zničiť. Avšak tento fakt mi vôbec nie je na útechu, naopak, je mi odporný, pretože je prejavom strašnej ľudskej hlúposti, ktorá pretrváva od počiatku dejín a, zdá sa bude trvať až do ich konca.
Marcus Tullius Cicero
Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!
Henry Mintzberg
Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu.
Albert Camus
Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.
Gabriel Laub
Chytrý světec se snaží věřit v boha i v ráji.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt