Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 85. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Víno působí, že i moudrý zbloudí.

Šalamoun
Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.
Šalamoun
Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.
Šalamoun
Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.
Šalamoun
Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch, a jestliže ses posmíval, poneseš jen ty sám.
Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.
Šalamoun
Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.
Šalamoun
Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.
František Xaver Šalda
Nedůvěra v život mě odpuzovala vždy, jak bych řekl, svojí nenoblesou, svým chladem, sprostotou, chytráctvím: býti podveden zdálo se mi podstatou tragické krásy.
John Steinbeck
Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.
Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností.

Henryk Sienkiewicz
Politikové dělají vždy stejnou chybu - říkají: To je hloupé, a proto nemožné. Měli by raději říkat: Je to hloupé, a proto možné.
Moritz Saphir
Jak dlouho musí moudry hovořit, aby uvěřili, že je moudrý? Hloupému stačí mlčet.
Laurence Sterne
Samota je nejlepší pěstounkou moudrosti.
Laurence Sterne
Samota je nejlepší vychovatelka moudrosti.
Věkový apartheid je stejně nebezpečný jako kterýkoliv jiný. Moudrost není vlastnost vyhrazená starcům.
Johannes Mario Simmel
Kdo nemůže nebo nechce myslet, musí věřit. Jinak nemůže žít. Bůh: to je pro ně pro všechny jen východisko, hromadný pojem pro tolik různých druhů představ, kolik je různých druhů lidí bez rozumu - a pochopitelně i zvířat. Například sloni mají jistě svého sloního boha a kdyby trojúhelníky mohly myslet, představovaly by si boha jako trojúhelník.
Jean-Paul Sartre
Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.
Díogenés ze Sinópé
Člověk je nejinteligentnější ze všech živočichů - a taky nejpošetilejší.
Díogenés ze Sinópé
Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt