Sobota, 23. červen 2018 | Svátek má Zdeňka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 81. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.Jean-Jacques Rousseau
Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.
Jean-Jacques Rousseau
Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.
Jean-Jacques Rousseau
Žena má víc ducha, muž víc génia. Žena pozoruje, muž rozumuje.
Rainer Maria Rilke
Štěstí je důsledkem moudrosti.
Každý je rozumný, když je divákem. Ne každý je rozumný, když jedná.
John Ruskin
Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.
John Ruskin
Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.
John Ruskin
Rozum se zesiluje a zeslabuje čtením právě tak jako tělo čerstvým nebo hnijícím vzduchem.
John Ruskin
Lidská duše je zrcadlo, ve kterém lze shlédnout obraz božského rozumu.
Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.John Ruskin
Jest prostota přirozená a jest prostota moudrostí. Ta i ona způsobují lásku a úctu.
Alexander Roda Roda
Kdo ovládá více řečí, může říkat hlouposti ve více jazycích.
Alexander Roda Roda
Svědomí hlupáků je vždy čisté.
Alexander Roda Roda
Moudrost je důslednost, chytrost - kompromis.
Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.
Erich Maria Remarque
Koukej neztratit svou hloupost, protože ji nemáš čím nahradit!
Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory.
Jakmile nás hlupák pochválí, už se nám nezdá tak hloupý.
Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt