Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 72. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ničeho nelitovat, toť počátek vší moudrosti.

André Maurois
Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant.
André Maurois
Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
André Maurois
Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.
André Maurois
Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.
Lakomství a chlípnost jsou příliš silné vášně, než aby je rozum mohl ovládat.
Moliere
Hlupák, který nemluví, se nijak neliší od mudrce, který mlčí.
Moliere
Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný.
Moliere
Lékař je člověk, kterého platíme, aby vyprávěl hlouposti v pokoji nemocného, než ho příroda vyléčí, nebo než ho léky zabijí.
Moliere
I největší chytrák se stává obětí lichotek.
Odejít na onen svět je velká hloupost, když se na tomto světě můžeme mít dobře.

Moliere
I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.
Moliere
I nejchytřejší se stává obětí lichocení.
Michel de Montaigne
Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.
Michel de Montaigne
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Každý z nás někdy říká hlouposti. Nesnesitelné jsou jen hlouposti slavnostně vyhlašované.
Michel de Montaigne
I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.
Michel de Montaigne
Vzdělanost lze přejímat od jiných - moudří můžeme být jedině moudrostí vlastní.
Michel de Montaigne
Moudří uchovají v tajnosti jak sladkosti, tak kyselosti manželství.
Michel de Montaigne
Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt