Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 66. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého.

Jan Amos Komenský
Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.
Jan Amos Komenský
Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.
Leszek Kumor
Otevřený rozum přivedl nejednoho do zavřené cely.
Antoni Kepinski
Člověk bolestně pociťuje přemíru vědění při součastném nedostatku moudrosti.
Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.
Konfucius
Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.
Konfucius
Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.
Konfucius
I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.
Konfucius
Nemluvit s člověkem, který by si dal říci, jest zmařit člověka. Mluviti s těmi, kteří si nedají říci, jest zmařiti slova. Ten, kdo je opravdu moudrý, nikdy nezmaří člověka, ale na druhé straně nezmaří svých slov.
Žádný inteligentní panovník nepřišel. Nikdo v království mne nechce za učitele. Nastal čas zemřít.

Karel Konrád
Opatrnost je macecha moudrosti.
Miloš Kopecký
Nejhloupější věty začínají obvykle slovy: Já jsem vždycky říkal.
Synesius Kyrénský
Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu.
Jean de La Bruyere
Na světě jsou dva prostředky jak se povznést: buď vlastními schopnostmi, nebo hloupostí jiných.
Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných.
Jean de La Bruyere
Nuda byla na svět přivedena hloupostí. Kdo miluje práci, postačí si.
Jean de La Bruyere
Nezdvořilost není izolovanou vlastností - je výsledkem hloupé marnivosti, tuposti, neznalosti, povinnosti, roztržitosti, pohrdání jinými, závistí, žárlivostí.
Jean de La Bruyere
Tupec - to je hlupák, který neotevře ústa. V tamto smyslu je třeba dát mu přednost před žvanivým hlupákem.
Jean de La Bruyere
Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt