Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 64. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Mluviti - mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot.

Jaromír John
Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.
Holbrook Jackson
Intuice: rozum ve spěchu.
Ben Johnson
Narodit se hloupý, to je nevyléčitelná choroba.
Jerome Klapka Jerome
Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád... Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.
Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.
Samuel Johnson
Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní.
Samuel Johnson
Nic nemůže tak rychle zbavit rozum ostražitosti jako společný život s milovanou ženou.
Samuel Johnson
Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat.
Samuel Johnson
Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.
Láska je moudrost bláznů a bláznovství moudrých.

Samuel Johnson
Chtěl bych se smát s moudrými a jíst s bohatými.
Samuel Johnson
Pošetilost je nevyléčitelná; kdo je bláznem, bláznem zůstane.
Samuel Johnson
Nic nečiní člověka tak nemožným jako blahosklonnost, tj. když někdo dává najevo, že jeho rozum je zbytečně velký pro společnost, v níž se nachází.
Juan Ramón Jiménez
Kdo řekl první, že slzy jsou perly, byl génius. Kdo to poslední opakoval, byl hlupák.
Blb zůstane blbem, ať ho čteš zepředu nebo pozpátku.
Jiří z Poděbrad
Buďme chytří jako hadi, bezelstní jako holubice.
Immanuel Kant
Odvaž se používat vlastní rozum!
August von Kotzebue
Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější.
František Koukolík
Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt