Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 63. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Na myši je nejhloupější, že když už se chytí do pastičky, nespořádá aspoň ten špek, na který se nechala nalákat.Christian Friedrich Hebbel
Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost.
Jan Hus
Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Co je rozumné, to je skutečné; co je skutečné, to je rozumné.
Co je rozumné, to je skutečné, co je skutečné, to je rozumné.
Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni.
Thomas Hobbes
Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná.
Thomas Hobbes
Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.
Juvenalis
Moudrý člověk si ukládá míru i ve věcech slušných.
Juvenalis
Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.
Nikdy neříká něco jiného příroda a něco jiného rozum.Juvenalis
Příroda cokoliv říká, je moudré.
Juvenalis
Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.
Karol Irzykowski
Člověk hloupý a energický, citlivý a mnohostranný je neštěstím všude - v politice stejně jako v literatuře.
Karol Irzykowski
Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost.
Pravice by chtěla žít z hloupostí, které spáchala levice, to však není vitamínový pokrm.
Karol Irzykowski
Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu.
Karol Irzykowski
Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu.
Jaromír John
Mluviti - mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot.
Jaromír John
Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt