Úterý, 22. květen 2018 | Svátek má Emil Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 57. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Málokdo je dost moudrý, aby mu bylo milejší upřímné vyčinění než jidášský chvalozpěv.Lidé nemívají málo ani tak inteligence jako spíš humoru.
Vtipnost žen je víc známkou jejich pošetilosti než jejich rozumu.
Když nás někdo velebí, neříká nám nic nového. - Stačí, když nás hlupák pochválí - rázem se nám nezdá tak hloupý.
Jen díky rozumu provádíme ty největší nerozumnosti.
Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo.
Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já.
Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost.
Kdekdo zdůrazňuje, že nikdy nemá srdce v kalhotách. O rozumu se nezmiňuje.
Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí.
Potřebuješ-li ve svízelné situaci peníze, uštědří ti tví nejbližší moudré rady. Potřebuješ-li poradit, nabídnou ti raději peníze.Není na světě člověk tak chytrý, aby znal celou svoji hloupost.
Srdce udělá vždy čáru přes rozpočet rozumu.
Vyrovnanost moudrých je jen umění nedat najevo své zmatky.
Pokud o nic nejde, mají rozumbradové spoustu rozumu. V nejzávažnějších chvílích života ho nemají vůbec.
Staří blázni jsou bláznivější než mladí.
Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý.
Vášeň je nespravedlivá, a proto sobecká průvodkyně, jíž se člověk nemá svěřovat, byť se mu zdá seberozumnější.
Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc.
Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt