Neděle, 20. květen 2018 | Svátek má Zbyšek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 55. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.Šalamoun
Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.
Šalamoun
Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch, a jestliže ses posmíval, poneseš jen ty sám.
Šalamoun
Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.
Šalamoun
Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.
Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.
Šalamoun
Víno působí, že i moudrý zbloudí.
Šalamoun
Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného.
Šalamoun
Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.
Šalamoun
Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.
Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.Sakja-Pandita
Moudrým se v moudrých rčeních zlatě moudrost skví, hlupák se z moudrých rčení sotva co doví.
Baruch Spinoza
Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.
Baruch Spinoza
Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.
Baruch Spinoza
Moudrostí je poznání života, ne smrti.
Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.
Arthur Schopenhauer
Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.
Arthur Schopenhauer
Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.
Arthur Schopenhauer
Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.
Arthur Schopenhauer
Toužím najít moudrost, ne pevnou vůli: vůle je silný slepec, který nese na zádech chromého, který vidí.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt