Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 52. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Kolik hlupáků po se zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení s celým zbytkem.George Bernard Shaw
Moudrost nepřátel mi nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.
George Bernard Shaw
Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.
George Bernard Shaw
Kdekdo si stěžuje na vynechávající paměť, ale nikdo na vynechávající inteligenci.
George Bernard Shaw
Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.
Kde nejsou znalosti, nazývá se hloupost věděním.
George Bernard Shaw
Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.
George Bernard Shaw
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech
George Bernard Shaw
Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.
Jonathan Swift
Lichotka je prý potravou hlupáků, avšak kolik rozumných lidí je ochotno pozřít občas aspoň drobet této potravy!
Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.William Shakespeare
Tučné břicho má hubený rozum.
William Shakespeare
Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.
William Shakespeare
Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.
William Shakespeare
Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.
Jaký je rozdíl mezi nezdrženlivým a nejhloupějším člověkem? V čem se liší od nerozumného dobytčete člověk, který nerozená, co je nejlepší, a snaží se za každou cenu dělat, co se mu nejvíce líbí? Jen tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle druhů a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.
Sofoklés
Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!
Jan Sobotka
Chytří se uplatní v životě, moudří v čítankách.
Ernest Thompson Seton
Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.
Logan Pearsall Smith
V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme, a potom si toho užíváme. Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší!
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt