Pátek, 22. červen 2018 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o hlouposti a moudrosti - 15. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Moudrá stará zásada říká: Hoří-li sousedův dům, musíme se starat o svůj vlastní.Johann Wolfgang Goethe
Nikdy nebude ani pomyšlení na to, že by se rozum stal populárním. Vášně a city mohou nabýt popularity, ale rozum bude vždy dán jen vynikajícím jednotlivcům.
Johann Wolfgang Goethe
Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.
Albert Einstein
Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.
Erasmus Rotterdamský
Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.
Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.
Václav Dušek
Za mládí platíme hloupostí, za moudrost stářím.
Benjamin Disraeli
Láska? Všichni moji přátelé, kteří se oženili z lásky, dnes bijí svoje ženy, nebo je opustili. Provedu asi mnoho hloupostí ve svém životě, ale z lásky se neožením, protože jsem přesvědčen, že je to záruka neštěstí.
Alphonse Daudet
Drazí přátelé, nepohrdejte nikým. Pohrdáním si pomáhají povýšenci, pozéři, ohyzdové a hlupáci, je to maska, za kterou se skrývá nicotnost, často i darebáctví, zbavuje člověka ducha, soudnosti, dobrotivosti.
Jen hlupák si může myslet, že se řídím radami, které dávám jiným.André-Pierre Dac
Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on.
Démokritos
Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.
Démokritos
Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.
Marcus Porcius Cato
Starší muž moudří tím, že se mu stále více přestávají líbit mladé ženy.
Buď moudřejší než ostatní, můžeš-li, ale neříkej jim to!
Chérie Carter-Scottová
Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé.
Paulo Coelho
Na svete je jedna reč, ktorek všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.
Karel Čapek
Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.
Paul Claudel
Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší představivosti.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt