Pátek, 24. březen 2017 | Svátek má Gabriel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Smrt zlého člověka je svátkem pro jeho pozůstalé.

Aristotelés
Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.
John Lennon
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi.
Georg Christoph Lichtenberg
U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.
Lucius Annaeus Seneca
Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce jiné, dali jim právo hřešit.
Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.
David Herbert Lawrence
Nic člověka na chvíli tolik nenadchne jako představa, že se ke všemu obrátí zády.
Zbyněk Havlíček
Já vím o první básni člověka / Tenkrát když první žena řekla první ne (sbírka Prostory ohně, 1943-44)
Ludwig Erhard
Již titul mé knihy "Blahobyt pro všechny" je velmi problematický, neboť neodpovídá vůbec mému přesvědčení, že již samotným dosažením tohoto cíle dojde ke štěstí a spokojenosti německého obyvatelstva a že by blahobyt pro všechny sám o sobě zaručoval vytvoření harmonie uvnitř lidské společnosti.
Orson Welles
Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme.
Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce.

Jean de La Bruyere
Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede vždy k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá.
Karel Havlíček Borovský
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Karel Čapek
Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.
Václav Špála
V umění nakonec člověk je tvůrcem, který určuje bytí obrazu, jeho charakter a prostředky výrazu. Nezaměňujme přírodu s uměleckým dílem. Milovati přírodu a dělati obrazy jsou dvě různé věci. Neděláme podobu světa, spíše oslavu a podobenství jeho. Pokora před přírodou je jistě klad, ale při malování nesmí být člověk pasivní. Na obraze nesmí být tupý opis, nesmí to být dílo člověka, který trpně přírodu přejímá a opisuje.
Rozhodnutí, že natočím film, se váže na to, jestli budu moci s lidmi, s nimiž budu pracovat, příští dva roky obědvat.
Johannes Mario Simmel
Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.
Vojtěch Filip
(Únor 1948 bylo) "...masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s ústavou." Odpověď na otázku MF Dnes: "Jak třeba hodnotíte únor 1948?", 27. 2. 2007, citace z kscm.cz
Ernest Hemingway
Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek, hoci má na to najmenej dôvodov.
Robert Fico
Ak nejaké médium úmyselne zneužíva svoje postavenie, tak musí prísť pokuta, ktorá dané médium zlomí. Nie je možné, aby sa spoliehali na to, že politici ich nebudú žalovať... Do médií nastupujú ľudia, ktorí nevedia, o čom je novinárska kultúra, etika a vôbec profesionalita v prístupe k informáciám. Dnes sú medzi novinármi špičkové osobnosti, ktorým môžem povedať najtajnejšie informácie a viem, že ich nezneužijú. Na druhej strane sú novinári, ktorí si veľa vecí vymyslia.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt