Úterý, 22. srpen 2017 | Svátek má Bohuslav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Jen málo lidí ze Západu si uvědomuje, že islám dal v 7. století ženám politická, zákonná a společenská práva, o nichž se západu ani nezdálo, práva o něž dokonce ženy v USA a jinde na světě musely bojovat ještě ve 20. století.Gaius Iulius Caesar
Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.
Blaise Pascal
Právě nepřítomnost Boha ve viditelném vesmíru nutí člověka, trápeného nesmyslností vlastní existence, aby jej hledal.
Julian Barnes
Co se týče rasismu, jde u mě přímo o fyzický odpor - jedná se o nejostudnější, nejzvířečtější součást lidského bytí - , zatímco moje reakce na kafkovskou byrokracii má blíž k vzteku a depresi - to je plod naší lidské moudrosti.
Winston Churchill
Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů.
Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí užívat lstí.
Chalíl Džibrán
Veľký je človek, ktorý dokáže oceniť naše mlčanie.
Karel Schwarzenberg
Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe. (V rozhovoru pro knihu Renáty Holčákové Ztráty a nálezy v životě.)
Golda Meirová
Vzpomíná na setkání s vyslanci Židovské legie [Nikdy předtím jsem se nesetkala s lidmi, jako byli tito Palestinci, ani jsem neslyšela příběhy, jaké o Jišuvu vyprávěli. Bylo to poprvé, kdy jsem se dozvěděla, jak hrozně trpí brutalitou tureckého režimu, který již normální život v zemi prakticky zastavil. Měli horečné obavy o osud Židů v Palestině a přesvědčovali nás, že účinný židovský nárok na izraelskou zemi po válce bude možno vznést jenom tehdy, bude-li náš národ hrát významnou a viditelnou vojenskou úlohu, jakožto Židé, ve válce. Skutečně hovořili o Židovské legii s takovým zaujetím, že jsem se okamžitě pokusila do ní přihlásit jako dobrovolnice ? a byla jsem zdrcena, když jsem zjistila, že děvčata přijímána nebudou.]
Bill Gates
Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.
Človek, ktorý hovorí pravdu a šíri ju, máva zvyčajne rozžiarenú tvár.Michel de Montaigne
V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl.
Voltaire
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.
Eduard Petiška
Ten, kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sebe sama.
Tzvetan Todorov
Vlastní jména tvoří velmi zvláštní oblast slovníku: postrádají význam, slouží pouze denotaci, nikoliv bezprostřední komunikaci mezi lidmi; obracejí se k přírodě (ke konkrétně označovanému), ne k lidem; jsou to podobně jako indexy přímá spojení mezi sledy zvuků a součástmi okolního světa.
Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí.
Percy Bysshe Shelley
Systém, který vymyslí velký člověk, nemohou hájit malí lidé, i k tomu je potřebí velkého člověka.
Neznámý autor
Jestliže chceš lovit lidi, musíš navléknout na háček své srdce; jedině tehdy zaberou.
Nicolas Ronald Alexis
Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka.
John Ruskin
Každý člověk užívá práci jiných lidí, a proto, nemá-li být zlodějem, musí se sám namáhati a dávati jiným svou práci za to, co bere od nich.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt