Neděle, 18. únor 2018 | Svátek má Gizela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Naše postavení by bylo naprosto beznadějné nebýt jednoho. Existuje jedna věc v celém vesmíru, o níž víme víc, než se můžeme dozvědět z vnějšího pozorování. Tou věcí je člověk. Lidi nejen pozorujeme, lidmi jsme. Proto také víme, že se lidé nacházejí pod mravním zákonem, který nevytvořili, ale který nemohou zapomenout, a o němž vědí, že by ho měli být poslušni. ... Kdyby někdo studoval člověka zvenčí a neznal jazyk, takže by nemohl obdržet žádnou z našich informací zevnitř a byl odkázán na pozorování toho, jak si počínáme, nikdy by nezískal nejmenší důkaz o existenci mravního zákona. ... Stejně tak bychom se nikdy nemohli nadít, že pokud by bylo něco nad nebo za pozorovanými fakty, mohli bychom to objevit zvenčí. ... Kdyby mimo vesmír existovala nějaká řídící síla, nemohla by se nám ukazovat jako jeden z faktů uvnitř tohoto vesmíru - o nic víc než můžeme říci, že architekt domu je ve skutečnosti v tom domě zdí, schodištěm nebo krbem. Mohli bychom očekávat, že se projeví jediným možným způsobem, a sice v nás samých jako vliv nebo příkaz... [z knihy K jádru křesťanství, str. 24]Woody Allen
Vláda nereaguje na potřeby malého obyčejného člověka. Jak máte míň než 5 stop a 7 palců, svého kongresmana k telefonu prostě nedostanete.
Ilja Hurník
Člověk má sice své meze, ale nikdy nemůže vědět, že to nač narazil, jsou už opravdu ony.
Josef Čapek
V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku.
Maurice Blanchot
Lidé, kteří špatně spí, působí tak trochu podezřele:co vlastně dělají? Činí noc přítomnou.
Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.
Jean-Paul Sartre
Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.
Alexander Pope
Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání.
Žárlivost je buď projev hloupého děcka v člověku nebo chorobné zatmění duše.
Robert Owen
Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.
Láska nespočívá ve slovech, ale v síle lidí nést tíhu světa, jeho bídu mírnit a jeho nářky odstranit.Nikolaj Vasilijevič Gogol
Co se kurýrování týče,učinili jsme již příslušná opatření. Řídíme se heslem: blíž k přírodě - jen žádné drahé medicíny! Člověk je mechanismus docela prostý: když umře, umře bez nich - když se uzdraví, uzdraví se i bez nich.
Alfred North Whitehead
Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je už s civilizací neslučitelný. Celkem vzato však velké éry lidstva byly érami nestability.
Nancy Reagan
Věřím tomu, že lidé by žili dodnes, kdyby se za smrt platila pokuta.
Georg Christoph Lichtenberg
Obyčejná hlava se vždycky přizpůsobuje vládnoucímu mínění a vládnoucí módě, považuje stav, ve kterém se teď všechno nalézá, za jediný možný a chová se při všem trpně. Nenapadne ji, že se všechno od tvaru nábytku až po nejdůmyslnější domněnku rozhoduje ve velké řadě lidí, jejímž je členem.
Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci.
Oliviero Toscani
Největší reklamní kampaní v dějinách lidstva byl příběh Ježíše Krista. Jejím poselstvím byl univerzální slogan: "Milujte se navzájem" a pozoruhodné logo: kříž.
Jan Werich
Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!
George Bernard Shaw
Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.
Lubomír Lipský
Závidím mladým lidem, že jsou mladí. Závidím dobrým hercům, že jsou tak dobří. A špatným hercům, že jsou tak špatní, a přesto hrají. Ano, někdy bývám závistivý. A představte si, že jsou chvíle, kdy závidím i sám sobě!
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt