Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 99. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví bible, filozofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu.

Georg Christoph Lichtenberg
Dokázat, aby chytří lidé uvěřili, že jsme, co nejsme, je ve většině případů těžší než se doopravdy stát tím, čím se chceme zdát.
Georg Christoph Lichtenberg
Dokáže-li člověk dobře opakovat, co řekli jiní, obyčejně sám mnoho přemýšlel, pokud ovšem není jeho hlava pouhým krokoměrem. A takové jsou mnohé hlavy, které budí pozornost svou pamětí.
Georg Christoph Lichtenberg
Existují nadšenci bez schopností, a to jsou pak opravdu nebezpeční lidé.
Georg Christoph Lichtenberg
Je skutečně spousta lidí, kteří čtou jen proto, aby nemuseli myslet.
Je to, co člověk může vědět, právě i to, co vědět má?
Georg Christoph Lichtenberg
Jsou lidé, kteří mají tak málo odvahy něco tvrdit, že si netroufají říci, že fouká studený vítr, byť ho jakkoliv cítili, jestliže předtím neslyšeli, že to řekli jiní.
Georg Christoph Lichtenberg
Lidé si často myslí, že chce-li být někdo krasoduchem, musí žít kapánek výstředně a vykrmovat jaksi génia zkaženými mravy.
Georg Christoph Lichtenberg
Mělo to takový účinek, jaký obvykle mívají dobré knihy. Hlupáci byli potom hloupější, chytří chytřejší a u zbývajících tisíců lidí nedošlo k žádné změně.
Georg Christoph Lichtenberg
Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil.
Nejméně vykonají lidé, kteří nikdy nemají čas.

Georg Christoph Lichtenberg
Někteří lidé si myslí, že moudrost je jen to, co děláme s vážnou tváří.
Georg Christoph Lichtenberg
Nic více nepřispívá k duševnímu klidu, než když člověk nemá vůbec žádný názor.
Georg Christoph Lichtenberg
Ten člověk si dal práci, aby odhalil mé chyby: protože služba, kterou mi tím prokázal, není právě nejpříjemnější, mohu jaksi uplatňovat nárok na náhradu škody. Nepožaduju žádné větší zadostiučinění, než aby teď sám vytiskl něco ze svých vlastních prací.
Georg Christoph Lichtenberg
U člověka, který se honosí bázní Boží, nikdy nehledejme pravé křesťanské smýšlení.
U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.
Georg Christoph Lichtenberg
Všechna nestrannost je umělá. Člověk je vždycky na něčí straně a dobře tak činí. I nestrannost je stranická. Patřil ke straně nestranných.
Georg Christoph Lichtenberg
Zlaté pravidlo: Neposuzovat lidi podle jejich názorů, nýbrž podle toho, co z nich ty názory dělají…
Titus Livius
Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.
Titus Livius
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt