Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 90. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.

Zbyněk Havlíček
Já vím o první básni člověka / Tenkrát když první žena řekla první ne (sbírka Prostory ohně, 1943-44)
Bruce Chatwin
Vždy mne irituje, když jsem nazýván cestopiscem. Tak jsem se rozhodli napsat něco o lidech, kteří nikdy neodešli. [It always irritated me to be called a travel writer. So I decided to write something about people who never went out. (o knize On the Black Hill)]
Gilbert Keith Chesterton
Až příliš často se zapomíná, že tak jako špatný člověk nepřestává být člověkem, nepřestává být špatný básník básníkem.
Gilbert Keith Chesterton
Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví.
Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.
Gilbert Keith Chesterton
Pravda má tu výhodu, že si člověk nemusí pamatovat, co řekl.
Karel Chmel
Mnohé nedostatky technických děl bývají zaviněny tím, že navrhovatel dbá sice přísně na technickou správnost díla, zapomíná však při tom na člověka, jemuž má dílo sloužit.
Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde vůbec není řeka.
Henrik Ibsen
Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.
Slávou Boží je živý člověk.

John Irving
Když chce člověk vyprávět věrohodný příběh, musí mít dobře promyšlené detaily.
John Irving
Lidem, které miluješ se nemůžeš plést do věci o nic víc, než těm, které vůbec neznáš.
Inga Iwasiówová
Poláci závidí, že sami nemají mezi spisovateli tak velkého psychologa. S naším pocitem nedostatečnosti se však mísí dvojznačný vztah ke všemu ruskému - jejich kulturu milujeme, nenávidíme, obdivujeme i zesměšňujeme zároveň. Milujeme ji ovšem právě proto, že ji můžeme tak snadno odsoudit - ukazuje přece tolik hrůz, špatných životních podmínek, pohrdání lidskou důstojností a krutostí páchaných na malých národech. Ale zase - polská knihkupectví jsou plná knih, opakujících dokola, že Dostojevskij nenáviděl Polsko, ale plynně hovořil naší mateřštinou. To nás uklidňuje, protože nic nepovažujeme za krutější pohrdání, než neúctu ke kráse polštiny. A teď si představte, že sám velký Dostojevskij dobře znal naši kulturu, tajně ji obdivoval, četl Mickiewicze a možná si od něj trochu vypůjčoval. No není to skvělé?
Juan Sandoval Íniguez
Když vraždy zůstávají nevyšetřené a nepotrestané, znamená to pro lidi, že jsou bezbranní a nemají naději na ochranu a na dosažení spravedlnosti. V křesťanské zemi jako je naše se to nesmí stát. (o vraždě svého předchůdce)
Především se naučte znát a milovat Boha, ke kterému jste zavázán dvojím způsobem: nejdříve vás učinil člověkem a pak z vás učinil malého Boha a posadil vás na trůn, abyste vládli druhým lidem. (Karlovi I.)
Jan Pavel II.
Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností. [Centesimus annus, č.4]
Jan Pavel II.
Čekal jsem vás, a teď jste vy přišli ke mně a za to vám děkuji. [Podle mluvčího Apoštolského stolce Joaquina Navarro-Vallse papež pronesl tato slova v reakci na zprávu, že do Vatikánu přišly tisíce mladých lidí, aby bděly na náměstí sv. Petra, 2. dubna 2005.]
Jan z Damašku
Když Bůh přijal v Kristovi podobu člověka, lze jej zobrazovat.
Leoš Janáček
Janáček je nejoriginálnější zjev v pestré galerii muzikantských osobností kolem roku 1900. Všechno, co dělá, jako člověk, jako teoretik, jako pedagog, jako dramaturg svých operních textů, jako hudebník, nese pečeť jeho impulsivní, naprosto nezávislé osobnosti. Nechce se podřídit žádnému schématu a přistupuje ke svým kompozičním úkolům pokaždé znovu tak, jako by nebyla hudba před ním ještě vůbec vynalezena. - hudební vědec Hans-Heinz Stuckenschmidt

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt