Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 89. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidská mínění jsou dětské hračky.

Hérakleitos
...Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.
Hérakleitos
Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování.
Hérakleitos
Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
Hésiodos
Bohové zahalily lidský život hustým závojem.
...Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili.....Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli....(část dopisu z Kostnice 10.6.1415)
Jan Hus
Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl, abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen.
Jan Hus
Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
Jan Hus
Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).
Jaroslav Hašek
Člověk míní, hospoda mění.
Švejk: Co blázníte, vždyť jsou tady lidi! (prohlásil v závěru filmu Poslušně hlásím poté, co se vyhrabal z trosek)

Jaroslav Hašek
Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Miroslav Horníček
Všechno je myšlenka, co člověka napadne, co ho zaujme, co ho trápí, co pochopí, i to co pochopit nemůže.
Miroslav Horníček
Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.
Mitch Hedberg
Bydlim teď v hotelu, kterej kvůli pověrám nemá 13. patro. Ale přece ty lidi na čtrnáctým poschodí musej vědět, na jakym patře jsou doopravdy. V jakým si pokoji? 1401. To teda kecáš! Vyskoč z vokna, zemřeš DŘÍV!
"Dílo, které příroda a lidé vytvořili, nově ožilo v tvém umění. Tvá Praha, vyšlá z tvé ruky, záříc vzdoruje zničení. Tento mramorový kámen chce z vděčnosti hlásati tvoji slávu po celá staletí. Leč žel! Kámen se rozpadne a tvoje dílo bude dále trvati."
Václav Hollar
"Byl nejneúnavnějším člověkem mé doby, měl vadu na jednom oku, bylo to na levém, a tak když psal, vždy si před ním držel ruku. Brýlí nikdy nepoužíval... Pan Hollar byl člověk velmi vášnivý, snadno podléhal dojetí. Často mi říkal, že je nesvůj, když nepracuje. Byl velmi střídmý..."
Petr Haničinec
Co bych to byl za člověka, kdybych neměl nepřátele. Plivnout bych na sebe musel.
Tomas A. Harris
Lidé rovněž nemají děti, které chtějí, ale jejich děti jsou výsledkem toho, jací jsou rodiče.
Tomas A. Harris
Dogma je nepřítelem pravdy a nepřítelem lidí. Dogma říká: Nemysli! Buď míň než člověk. Myšlenky, které obsahuje dogma, mohou zahrnovat dobré a moudré názory, ale dogma je špatné samo o sobě, protože je přijímáno jako dobrá věc, aniž by se je někdo snažil přezkoumat.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt