Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 83. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Leckterý člověk ani nikoho nezabil a přece je horší než ten, kdo se sem dostal za šest vražd.

Člověk si zvykne na všechno, lotr.
Mluvit nesmysly — to je jediné privilegium člověka, které jej odlišuje od ostatních živočichů.
Myslím, že ďábel neexistuje, avšak člověk jej vytvořil, vytvořil jej jako svůj obraz a podobu.
Hrozné je, že krása je tajemná a právě tak hrozná. Bůh a ďábel zde bojují na bojišti lidského srdce.
Bez vyšší ideje neobstojí ve světě ani člověk, ani národ.
Krása je strašlivá věc. Ďábel v ní zápasí s Bohem a bojištěm jsou lidská srdce.
Zdá se, že ve druhé polovině lidského života převažují jen návyky, které jsme si vybudovali v té první.
Alexander Dovženko
Člověk zůstává člověkem jen proto, že má schopnost úplného a svobodného soucitu, jinak by byl něco jako kámen s vytesanými písmeny lidských zákonů.
Jan Drda
Když se tak zamyslím nad tím, co jsem v životě napsal - a co se mi povedlo, tak si tak říkám, jak je to všechno svázáno s mou rodnou krajinou… Jak se v člověku hromadí všechny ty zkušenosti a ukládá se to do podvědomí. Všechno svoje vyprávění jsem vynesl po kapsách z krajiny svého dětství. Zalidnil jsem ji lidmi….
Inteligentní lidé jsou všeobecně dost rádi podezíraví. Říkají si, že jejich duševní mohutnost je chrání před slepotou; že i když se vznášejí v nadoblačných výšinách, neztrácejí přitom ze zřetele malé temné body života.

Geoffrey Dutton
V horolezectví nemám rád konkurenční prostředí. Nemusíte šplhat do hor, aby jste je dobyli, ani být lepší než vaši společníci. Obdobně ve vědě. Většina dobrých vědců jsou nekomplikovaní lidé, jednoduše nadšení svou prací.
Antonín Dvořák
Jen málokdy je u umělce jeho vnější výraz v tak dokonalém souladu s jeho uměním jako u tohoto velkého českého umělce, u něhož čistě lidská stránka i stránka umělecká tvoří harmonický celek. - Jean Sibelius
Antonín Dvořák
Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti "nižším", sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně hraje na kabátě, jakoby na piáně. Zdálo se, že myslí jen hudbou. -Josef Suk
Antonín Dvořák
V jeho hudbě se v průzračné čistotě zrcadlí česká krajina a duše českého lidu... Ve všech jeho dílech, ať je to píseň, komorní skladba, symfonie nebo některá z oper, všude najdeme místa, která člověku pozvednou srdce. -Erich Kleiber
Hudba Antonína Dvořáka zní tak poctivě, jak poctivě zní jeho krásné jméno. S jeho hudbou jsem prožil celý život a troufám si proto myslet, že Dvořáka znám do nejjemnějších záchvěvů jeho duše. Znám ho možná lépe, než lidi, kteří jsou mi nejbližší. Moje krev se k němu spontánně hlásí a nevím, co bychom si bez jeho hudby počali. Řekl za nás totiž prakticky všechno. V radosti i utrpení. - dirigent Libor Pešek
Bob Dylan
Když jste si jistý tím, kdo jste, a pevně se toho držíte, zamotáte hlavu spoustě lidí.
Bob Dylan
Lidé mají co poslouchat až do konce svých dnů.
Friedrich Dürrenmatt
Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda.
Bernd Eichinger
Žádný člověk, který tento film uvidí, si určitě neřekne: tak tohle bychom mohli zkusit ještě jednou. Nikdo nebude po zhlédnutí filmu tvrdit, že Hitler byl prima člověk. Je a zůstane nepředstavitelné, kolik zla tento člověk napáchal ještě v posledních okamžicích svého života. Věřím, že o tom tenhle film nikoho nenechá na pochybách. (o filmu Der Untergang)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt