Pátek, 25. květen 2018 | Svátek má Viola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 79. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Štěp, maje ovoce mnoho, skloní se k zemi; tak člověk, maje skutky dobré, aby se snížil, by vidín nebyl a nechlubil se, ale byl v pokoře. (Pochodně zažžená)Jan Blahoslav
Když někdo zleze hrad, vystrčí své znamení; tak ďábel, získaje člověka, hned tu znamení vystrčí - ozdoby a pejchy. (Pochodně zažžená)
Jan Blahoslav
Jako člověk, když má díru v sukni, ne hned ji zavrže, ale opravuje ji vždy pomalu, dokudž vidí, že můž býti opravena. Tak i Pán ne ihned zavrže hříšníka, ale častokrát navštěvuje a očekává. Ale když je vidí, že nemohou být ztrestáni, opustí je a zavrže, jakož učinil to Izraelským, když je chtěl shromážditi. (Pochodně zažžená)
William Blake
Povrchní a unáhlená práce není nic jiného než lež, za kterou by se měl člověk stydět.
Maurice Blanchot
Lidé, kteří špatně spí, působí tak trochu podezřele:co vlastně dělají? Činí noc přítomnou.
Rozmanitost historických svědectví je téměř nekonečná. Vše, co člověk říká nebo píše, vše, co vyrábí, vše, na co sáhne, o něm může a musí vypovídat.
Na počátku byla hudba. Hudba je podstatou světa. Svět roste rytmicky a dynamicky. Růst se zpomaluje, aby tím pak více nabral na rychlosti. Takový je zákon každého organického života na zemi, i člověka a lidstva. Nápory vůle. Růst světa - to je kultura. Kultura - to je hudební rytmus.
Allan Bloom
Otevřenost - a relativismus, který ji činí jediným přijatelným postojem vůči různým nárokům na pravdu a různým způsobům života a druhům lidských bytostí - je velkou výhodou dnešní doby. Jen ten, kdo opravdu věří, je ve skutečném nebezpečí.
Vladimír Blucha
Krnov má šanci prosadit se pouze prací lidí, kteří tady žijí.
David Bohm
Lidé měli v minulosti představu o formě inteligence, která organizovala vesmír, a když ji zosobnili, nazvali ji Bůh.
Stvořitel nemohl člověka postavit do tak bídného stavu, v kterém se dnes nachází.Kjell Magne Bondevik
Když se vzdálenost mezi postoji na obou stranách Atlantiku zvětší, myslím si, že mnoho lidí včetně mě bude cítit potřebu pro užší zahraniční a bezpečnostní spolupráci mezi evropskými zeměmi.
Dietrich Bonhoeffer
Máloco obšťastňuje víc než pocit, že člověk pro ostatní lidi něco znamená.
Dietrich Bonhoeffer
…člověk, jehož jedinou oporou je svědomí, nikdy nedokáže pochopit, že špatné svědomí je lepší, nežli svědomí podvedené.
Dietrich Bonhoeffer
Kdo se chce dnes nasadit pro mír, spravedlnost a odpovědné nakládání se svořením, kdo tuší, že pro Krista může lidi získat jen víra, která zahrnuje konkrétní čin, kdo pro sebe a svoji církev hledá cestu skrze dosud neznámý prostor, kdo touží potom, aby v nás měl Ježíš Kristus zřetelnější podobu, ať se svěří Bonhoefferovu vedení. - Albert Schönherr [Wem es heute darum geht, sich für Frieden, Gerechtigkeit und verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung einzusetzen, wer ahnt, daß nur ein Glaube, der konkretes Tun einschließt, Menschen für Christus gewinnen kann, wer für sich und seine Kirche einen Weg durch bisher unbekanntes Gelände sucht, wer sich danach sehnt, daß Jesus Christus in uns deutlicher Gestalt gewinnt, vertraut sich der Führung Bonhoeffers an.]
Před umělcem dávám přednost člověku. Cézanne nebyl umělec, Manet ano. Jestli mi rozumíte.
André Breton
Chci, aby lidé mlčeli, když přestanou cítit.
Vlastimil Brodský
Myslím, že člověk si má z věcí, na které je krátký, dělat srandu. To je jediná obrana.
Anita Brooknerová
Mrhání časem v mládí bývá někdy jediná svoboda, kterou člověk v životě má.
Anthony Browne
Politicky korektní lidé snášejí kritiku hůře než tradiční liberálové, a dokonce i hůře než konzervativci.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt