Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 74. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Len žiaľ a trápenie privádza človeka k človeku; zdá sa, že len vtedy sa jeho život stáva krásnym.

Robert Mäder
Každý človek je natoľko zbožný, koľko miluje.
František Palacký
Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.
Peter Veľký
Jeden jediný človek premenil najväčšiu ríšu sveta. Je hrozné že práve tomuto reformátorovi ľudí chýbala základná cnosť-ľudskosť. (Voltaire)
Ján Podmanický
Stále mi vychádza, že začiatok človeka je pred počatím.
Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.
Jean-Paul Sartre
Ľudia objavili všetko, len nie to ako žiť.
Lucius Annaeus Seneca
Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre žijúceho človeka.
Lucius Annaeus Seneca
Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý. [Si ad naturum vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam dives. (la)]
Angelus Silesius
Človek sa premieňa na to, čo miluje. Stáva sa Bohom, ak miluje Boha, stáva sa zemou, ak miluje zem.
Človek je bohatý, alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok.

Anton Srholec
Na to, aby človek slúžil a zmyslom naplnil svoj čas, nemusí mať veľkú funkciu a chodiť oblečený do purpuru.
Sün-c’
Malý človek sa môže stať ušľachtilým, ušľachtilý človek môže sa stať malým.
Terezie z Lisieux
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.
Tomáš Akvinský
Láska je priateľstvo človeka s Bohom.
Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac ho poznáme, tým viac ho milujeme.
Voltaire
Jeden jediný človek premenil najväčšiu ríšu sveta. Je hrozné, že práve tomuto reformátorovi ľudí chýbala základná cnosť - ľudskosť.
Jan Werich
Nad ľudskou hlúposťou nezvíťazíme. Ale nikdy nesmieme prestať proti nej bojovať. [Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. (čes.)]
Hermann Weyl
Matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol nekonečno pomocou znakov.
Božena Němcová
Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt