Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 72. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije.

Aischylos
Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.
Anaxagorás
Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.
Jean Anouilh
Človek neustále nachádza nové a nové lásky, o ktorých je presvedčený, že bez nich nemôže žiť.
Aristotelés
Zlo ľudí spája.
Ľudia sú odporní, pokiaľ ich nemilujeme.
Bettina von Arnim
Okrem toho človeka, ktorého milujeme, nám je celé ľudstvo ľahostajné.
Augustín
Človek je taký aké sú jeho lásky.
Usilovaním sa o nemožné človek vždy dosiahol to, čo možné je. Tí ktorí z opatrnosti neurobili viac ako považovali za možné, nikdy neurobili ani jeden krok dopredu.
Ernest William Barnes
Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.
Láska je prejav ľudského vnútra, v ktorom sa najmenej prejavuje vnútorná zodpovednosť človeka.

August Bebel
Zápor lásky je v tom, že i keď človek niekoho miluje, nemusí byť s ním ešte šťastný.
Benedikt XVI.
Človek môže stratiť svoju identitu, ale nemôže zo seba striasť zodpovednosť.
Henri Bergson
Človek má na to, aby si zjednodušil život, vynaložiť rovnaké úsilie, aké vynakladá, keď si ho komplikuje.
Loyd Blankenship
Hackerom sa človek nestane, narodí sa ním.
Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi.
Eustache Deschamps
Priatelia sú príbuzní, ktorých si človek vyberá sám.
Robert Desnos
Neskúsený človek vždy milujem toho, kto nemá chuť jeho lásku opätovať.
Diofanés
Človek sa musí ženiť tak, aby pre neho manželstvo nebolo lákavým dobrodružstvom, ale šťastnou náhodou.
Stanisław Dygat
O láske medzi dvoma ľuďmi často rozhoduje drobná, smiešna maličkosť, o ktorej by sa človek nikdy nedomnieval, že môže rozhodnúť nielen o takej najobyčajnejšej veci, ako je láska, ale o čomkoľvek.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt