Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 65. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí brát s sebou i sebe.

Petronius
Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.
Alexander Pope
Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe.
Blaise Pascal
Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.
Blaise Pascal
Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.
Člověk je vznešený tím, že ví o své ubohosti. Strom o své ubohosti neví.
Blaise Pascal
Právě nepřítomnost Boha ve viditelném vesmíru nutí člověka, trápeného nesmyslností vlastní existence, aby jej hledal.
Boris Leonidovič Pasternak
Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.
Pablo Picasso
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.
Jean Paul
Lidé chtějí člověka ponížit a pak mu teprve chtějí prokázat dobro - ale nikdy ho nechtějí pozvednout a poté oslavit.
Radost svádí člověka k upřímnosti.

Jean Paul
Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.
Jean Paul
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.
Jean Paul
Lidé častěji lichotí, než chválí.
John Boynton Priestley
Optimista je člověk, který je nedostatečně informovaný.
S člověkem, který trpí, se jedná jako s ožralými: No tak nech toho, ale tak už dej pokoj, ale tohle ne, no tak už dost.
Platón
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.
Platón
Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.
Jan Evangelista Purkyně
Vidím hranice svého rozumu, ale nevidím hranice lidského rozumu.
Quintilian
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt