Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 64. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Motlitba byla vynalezena pro lidi, které vlastně nikdy nenapadají žádné myšlenky a kteří neznají povznesení duše...

Friedrich Nietzsche
Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se ženit.
Friedrich Nietzsche
Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.
Friedrich Nietzsche
Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.
Earl Nightingale
Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují.
V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem.
John James Osborne
Buď slušný k lidem když jdeš nahoru; mohl bys je potkat až půjdeš dolů.
O. Henry
Nikdy se člověk netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco.
Lawrence Kerr Olivier
Zkušenost je věc, kterou člověk získá, když už ji nepotřebuje.
Jiří Odlas
Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí.
K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch.

Marcel Pagnol
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Marcel Pagnol
Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, protože stále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, a budoucnost růžovější, než bude.
Johann Heinrich Pestalozzi
Je to velká lidská síla, bez netrpělivosti dočkávat, až vše uzraje.
Johann Heinrich Pestalozzi
Člověk je dobrý a chce dobro. A když je zlý, tak lidé zajisté mu zatarasili cestu, na níž chtěl dobrým býti. Je to hrozná věc zatarasiti cestu, ale je to tak časté, a proto je člověk zřídka dobrý.
Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat. Náš vliv sahá jen tam, kam sahá naše láska.
Johann Heinrich Pestalozzi
Člověk má vidět v každé události svého života prostředek ke svému zušlechtění...
Johann Heinrich Pestalozzi
Člověk bez lásky je člověk bez Boha; bez Boha a bez lásky - co pak zbyde z člověka.
František Palacký
Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.
Eduard Petiška
Ten, kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sebe sama.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt