Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 59. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších.

Erich Kästner
Člověk je občas hnusně sám.
Karl Kraus
Ďábel je optimista, jestliže si myslí, že může lidi udělat horšími.
Helen Kellerová
Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše.
Josef Kemr
Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost.
Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.
Jan Amos Komenský
Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.
Jan Amos Komenský
Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.
Jan Amos Komenský
Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.
Jean de La Bruyere
Mluvit a urážet je pro jisté lidi totéž. Jsou kousaví a trpící; jejich styl je směsicí absintu a žluči; výsměch, spílání, útoky jim tekou jako sliny. Bylo by pro ně užitečnější, kdyby se narodili němí nebo jako blbci; jejich díl života a ducha jim škodí více, než by jim škodila hloupost.
Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají.

Jean de La Bruyere
Lidé začínají láskou, končí u ctižádosti a nedají si pokoj, dokud neumřou.
Jean de La Bruyere
Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.
Jean de La Bruyere
Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli.
Jean de La Bruyere
Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.
Závislost člověka na okolnostech je v podstatě závislost na sobě samém.
Giacomo Leopardi
Přátelství a příbuzenství, dokonce i mravnost a lidskost se nezastaví - jak praví řecké přísloví - před oltáři, ale před žokem peněz a ženami: lidé se pak stávají divochy a bestiemi.
Giacomo Leopardi
Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout závoj, jakmile člověk přestane věřit v síly duše.
Michail Jurjevič Lermontov
Člověk! Jak ubohý to tvor! ... Co chce? Všem zbývá místa dosti zde, pod čistými nebesy. Proč jediný, pln msty a zlosti, vždy nové krve přeje si?
Lao-c’
Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt