Pátek, 20. duben 2018 | Svátek má Marcela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 59. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost.Jan Amos Komenský
Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím.
Jan Amos Komenský
Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.
Jan Amos Komenský
Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.
Jan Amos Komenský
Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.
Mluvit a urážet je pro jisté lidi totéž. Jsou kousaví a trpící; jejich styl je směsicí absintu a žluči; výsměch, spílání, útoky jim tekou jako sliny. Bylo by pro ně užitečnější, kdyby se narodili němí nebo jako blbci; jejich díl života a ducha jim škodí více, než by jim škodila hloupost.
Jean de La Bruyere
Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají.
Jean de La Bruyere
Lidé začínají láskou, končí u ctižádosti a nedají si pokoj, dokud neumřou.
Jean de La Bruyere
Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.
Jean de La Bruyere
Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli.
Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.Antonio Labriola
Závislost člověka na okolnostech je v podstatě závislost na sobě samém.
Giacomo Leopardi
Přátelství a příbuzenství, dokonce i mravnost a lidskost se nezastaví - jak praví řecké přísloví - před oltáři, ale před žokem peněz a ženami: lidé se pak stávají divochy a bestiemi.
Giacomo Leopardi
Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout závoj, jakmile člověk přestane věřit v síly duše.
Michail Jurjevič Lermontov
Člověk! Jak ubohý to tvor! ... Co chce? Všem zbývá místa dosti zde, pod čistými nebesy. Proč jediný, pln msty a zlosti, vždy nové krve přeje si?
Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu.
Lao-c’
Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.
Lao-c’
Nejlepší vůdce je ten, o němž lidé sotva vědí. Nejhorší je ten, kterým lidé opovrhují.
Marcus Annaeus Lucanus
Pro málo velkých žije lidský rod.
Gabriel Laub
Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt