Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 52. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Sláva, vlastně to, čemu lidé tak říkají, je velmi často potřísněno blátem.

Curzio Malaparte
Svoboda se musí draze platit. Mnohem dráž než otroctví. A neplatí-li se zlatem ani krví, ani nejšlechetnějšími oběťmi, platí se podlostí, prostitucí, zradou, špínou lidské duše.
Giuseppe Mazzini
Muž a žena jsou ony dvě noty, bez nichž struny lidské duše nevydají správný a plný akord.
Michel de Montaigne
Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými.
Michel de Montaigne
Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.
Člověk pociťuje neobyčejnou rozkoš, podmaní-li si sterými pozornostmi srdce mladé krásky a vidí-li denně nové pokroky. Ale jakmile je člověk jednou pánem, už jí nemá co říci, ani co přáti, všechna krása vášně je pryč.
André Maurois
Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.
Niccolo Machiavelli
Láska se udržuje poutem vděčnosti, ale lidé jsou špatní a s lehkým srdcem je přervou, vidí-li v tom svůj prospěch.
Niccolo Machiavelli
Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují.
Niccolo Machiavelli
V politice, kde není odvolacího soudu, soudí člověk podle výsledku.
Člověk, který chce být za všech okolností dobrý, zcela určitě pohoří mezi ostatními, kdo dobří nejsou.

Niccolo Machiavelli
Povaha nadutých a špatných lidí je taková, že v dobách dobrých jsou zpupné, ve zlých pak ponížené a pokorné.
Niccolo Machiavelli
Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.
Niccolo Machiavelli
Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.
Niccolo Machiavelli
Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.
Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.
Niccolo Machiavelli
Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.
William Somerset Maugham
S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi.
William Somerset Maugham
I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene.
William Somerset Maugham
Velkou tragédií života není, že lidé umírají, ale že nemilují.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt