Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 49. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Právě nepřítomnost Boha ve viditelném vesmíru nutí člověka, trápeného nesmyslností vlastní existence, aby jej hledal.

Blaise Pascal
Člověk je vznešený tím, že ví o své ubohosti. Strom o své ubohosti neví.
Blaise Pascal
Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.
Blaise Pascal
Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.
Alexander Pope
Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe.
Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.
Eduard Petiška
Člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí brát s sebou i sebe.
Eduard Petiška
Ten, kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sebe sama.
František Palacký
Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.
Johann Heinrich Pestalozzi
Člověk bez lásky je člověk bez Boha; bez Boha a bez lásky - co pak zbyde z člověka.
Člověk má vidět v každé události svého života prostředek ke svému zušlechtění...

Johann Heinrich Pestalozzi
Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat. Náš vliv sahá jen tam, kam sahá naše láska.
Johann Heinrich Pestalozzi
Člověk je dobrý a chce dobro. A když je zlý, tak lidé zajisté mu zatarasili cestu, na níž chtěl dobrým býti. Je to hrozná věc zatarasiti cestu, ale je to tak časté, a proto je člověk zřídka dobrý.
Johann Heinrich Pestalozzi
Je to velká lidská síla, bez netrpělivosti dočkávat, až vše uzraje.
Marcel Pagnol
Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, protože stále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, a budoucnost růžovější, než bude.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Vilém III. Oranžský
K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch.
Jiří Odlas
Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí.
Lawrence Kerr Olivier
Zkušenost je věc, kterou člověk získá, když už ji nepotřebuje.
O. Henry
Nikdy se člověk netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt