Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 48. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Prostý člověk, takový, jakého plodí naše civilizace, je člověk esteticky mrtvý.

Alois Rašín
Po válce je bída a tak lidé chtějí socialismus, a když je socialismus tak je bída.
Jean-Jacques Rousseau
Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem.
Václav Richter
Přáteli zůstávají lidé, kteří na sebe nevědí nic - nebo všechno.
Edmond Rostand
I když vezmeme v úvahu lidskou hloupost, přece jen lidé vědí hodně.
Lidé, kteří se něčím odlišovali to v historii neměli nikdy snadné. Nyní je odchylka od normy receptem na přežití.
Quintus Curtius Rufus
Naléhavé věci mají přednost před plánovanými; obzvláště ve válce, kdy si člověk jen zřídka může vybrat čas.
Quintilian
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
Jan Evangelista Purkyně
Vidím hranice svého rozumu, ale nevidím hranice lidského rozumu.
Platón
Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.

Cesare Pavese
S člověkem, který trpí, se jedná jako s ožralými: No tak nech toho, ale tak už dej pokoj, ale tohle ne, no tak už dost.
John Boynton Priestley
Optimista je člověk, který je nedostatečně informovaný.
Jean Paul
Lidé častěji lichotí, než chválí.
Jean Paul
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.
Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.
Jean Paul
Radost svádí člověka k upřímnosti.
Jean Paul
Lidé chtějí člověka ponížit a pak mu teprve chtějí prokázat dobro - ale nikdy ho nechtějí pozvednout a poté oslavit.
Pablo Picasso
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.
Boris Leonidovič Pasternak
Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt