Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 39. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním. [Novum Organum, kniha I, aforizmus 28]

Fernando Arrabal
Současný terorismus je ve své podstatě náboženský, a proto to nebude dlouho trvat a brzy skončí. Opírá se o víru a náboženství, které už nemá žádnou moc, aby se postavilo světu, vědě. Lidé ztratili víru v Boha, svět je agnostický. Věda a sex nás brzy osvobodí.
Aristotelés
Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání.
Aristotelés
Lidé obecně touží po dobru, a to nejen proto, že po něm toužili jejich otcové.
Talmud,
Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: "Celý svět je můj." Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: "Podívej se, nic si s sebou neberu."
Člověk se má poučovati, i kdyby poučení bylo na kamenech napsáno.
Peter Lippert
Kromě lásky neznám žádný jiný prostředek, který by člověka dovedl k dokonalosti.
Božena Němcová
Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!
Hermann Weyl
Matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol nekonečno pomocou znakov.
Jan Werich
Nad ľudskou hlúposťou nezvíťazíme. Ale nikdy nesmieme prestať proti nej bojovať. [Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. (čes.)]
Jeden jediný človek premenil najväčšiu ríšu sveta. Je hrozné, že práve tomuto reformátorovi ľudí chýbala základná cnosť - ľudskosť.

Jan Maria Vianney
Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac ho poznáme, tým viac ho milujeme.
Tomáš Akvinský
Láska je priateľstvo človeka s Bohom.
Terezie z Lisieux
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.
Sün-c’
Malý človek sa môže stať ušľachtilým, ušľachtilý človek môže sa stať malým.
Na to, aby človek slúžil a zmyslom naplnil svoj čas, nemusí mať veľkú funkciu a chodiť oblečený do purpuru.
Adam Smith
Človek je bohatý, alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok.
Angelus Silesius
Človek sa premieňa na to, čo miluje. Stáva sa Bohom, ak miluje Boha, stáva sa zemou, ak miluje zem.
Lucius Annaeus Seneca
Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý. [Si ad naturum vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam dives. (la)]
Lucius Annaeus Seneca
Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre žijúceho človeka.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt