Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 32. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy.

Antoine de Saint-Exupéry
Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.
Antoine de Saint-Exupéry
Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.
Albert Einstein
Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.
Albert Einstein
Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.
Člověk dokáže jen tomu odpustit, koho miluje více než sebe sama.
Thomas Alva Edison
Člověk, který denně spí osm nebo deset hodin, nikdy doopravdy nespí a nikdy není doopravdy vzhůru.
Ilja Grigorjevič Erenburg
Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.
Erasmus Rotterdamský
Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.
Abba Eban
Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.

John Donne
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
Jean Dutourd
Člověk nesní o tom, že by chtěl mít vendómský sloup. Jde kolem něj, s obdivem k němu zdvihne hlavu a zase se vrací domů.
Jean Dutourd
Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí.
Jean Dutourd
Člověk sám sebe nezná, dokud netrpěl.
Drazí přátelé, nepohrdejte nikým. Pohrdáním si pomáhají povýšenci, pozéři, ohyzdové a hlupáci, je to maska, za kterou se skrývá nicotnost, často i darebáctví, zbavuje člověka ducha, soudnosti, dobrotivosti.
Denis Diderot
Upřímnost je matkou pravdy a vizitkou čestného člověka.
Denis Diderot
Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý.
Denis Diderot
Člověk ani nemusí zestárnout, stačí mnohem méně, aby ztratil vědomí o sobě.
Denis Diderot
Člověk, který o sobě tvrdí, že všechno zná, pouze dává najevo, že nezná meze lid-ského ducha.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt