Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 31. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným.Friedrich Haug
Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.
Jaroslav Hašek
Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.
Jaroslav Hašek
I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout.
Miroslav Horníček
V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě.
Prostřednost básníkům trpět nebude nikdo z bohů či lidí.
Friedrich Hölderlin
Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!
Paul Henry Dietrich Holbach
Nejvíc potřebuje člověk ke svému štěstí jiného člověka.
Hekatón
Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.
Heinrich Heine
Nemocní lidé jsou vždy skutečně ušlechtilejší než zdraví: neboť jen nemocný člověk je člověkem.
Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí.Johann Wolfgang Goethe
Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.
Johann Wolfgang Goethe
Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.
Johann Wolfgang Goethe
Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.
Johann Wolfgang Goethe
Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.
Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov.
Galénos z Pergamu
Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.
Joseph Fouché
Lež je lepší než pravda. Umírá kvůli ní méně lidí.
Erich Fromm
Člověk není věc; stane-li se věcí, je zničen; dříve však, než k tomu dojde, stává se zoufalcem, desperádem a odpůrcem života.
František z Assisi
Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt