Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 259. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život.

Jonathan Swift
Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.
Jonathan Swift
Lichotka je prý potravou hlupáků, avšak kolik rozumných lidí je ochotno pozřít občas aspoň drobet této potravy!
Jonathan Swift
Většina lidí jsou jako špendlíky - hlavičky na nich nejsou to hlavní.
Jonathan Swift
Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.
George Bernard Shaw
Potíž s lidmi, kteří mají co říci, je v tom, jak jim zabránit, aby to neříkali příliš často.
George Bernard Shaw
Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, jelikož se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.
George Bernard Shaw
Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?
George Bernard Shaw
Literární kritik je člověk, který najde v díle i takové myšlenky, které tam nejsou.
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech

George Bernard Shaw
Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.
George Bernard Shaw
Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.
George Bernard Shaw
Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.
George Bernard Shaw
Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.
Kritici jsou krvežízniví lidé, kteří to jen nějakým nedopatřením nedotáhli na kata.
George Bernard Shaw
Člověk bez adresy je pobuda. Člověk s dvěma adresami je prostopášník.
George Bernard Shaw
Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře.
George Bernard Shaw
Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.
George Bernard Shaw
Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt